Skattene må reformeres

Ingress

Meninger

Jonas Gahr Støre viser i sin nye bok at partiet han leder er «i bevegelse» også når det gjelder skatter. Dette har Trygve Hegnars Finansavisen slått stort opp. «Støre åpner for eiendomsskatt». Avisa har også innhentet kommentarer fra framtredende samfunnsøkonomer som i all hovedsak støtter ham. Støre har selv tidligere støttet Knut Arild Hareide som har heller imøteser en bredt forankret skattereform enn store skattelettelser. Støre skriver blant annet: «En norsk regjering burde invitere til en åpen og inkluderende diskusjon om hvordan vi innretter et mer rettferdig og mer effektivt skattesystem. Det burde utredes av vår ledende ekspertise og føre fram til et bredest mulig kompromiss, slik vi greide tidlig på 1990-tallet». Han viser til at mange økonomer vil vri skattleggingen mer i retning av fast eiendom, og at dette vil måtte gjøres med bunnfradrag og andre måter å skjerme folk med vanlig bolig. På den annen side ville det sikre at folk med høyest eiendomsformue vil måtte betale mer.

Dette er en vanskelig materie. Økonomer har sine holdninger ut fra hva de mener er det mest effektive og rettferdige. Politikere må på sin side lytte til folket som skal velge dem til posisjoner som gir dem anledning til å endre skattesystemet. Det er få land som skattesubsidierer boliginvesteringer så kraftig som Norge. Svært få politikere har tatt til orde for å skjerpe bolig- og eiendomsskattene. Det blir ansett som politisk umulig. Da tidligere sentralbanksjef Svein Gjedrem i sin siste årstale argumenterte for en økning av boligbeskatningen, ble forslaget skutt ned av daværende finansminister Sigbjørn Johnsen og statsminister Jens Stoltenberg samme kveld. Neppe fordi de var grunnleggende uenige med Gjedrem, men fordi de først og fremst var politikere. Så krevende endringer av skatten krever mer enn tilslutning til en sentralbanksjefs resonnement.

Støres resonnement er både dristig og fornuftig. Eiendom er et egnet skatteobjekt. Eiendommer ligger fast og kan ikke flyttes. Dessuten vil eiendomsskatt av natur være progressiv. De mest formuende vil skatte av de største og mest verdifulle eiendommene, mens folk flest vil kunne skjermes av bunnfradrag. Men uproblematisk er det ikke. Det må være bred enighet om slike skatteendringer. Ellers vil det bare ende opp som politisk ping-pong. Og hvis det skulle bli en enighet om dette, må ikke skattene endres slik at middelklassen overtar skattebyrdene fra de rikeste. Det vil være både urettferdig og ineffektivt.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.