Søttes: Odd Nerdrums islandske revisorfirmaer Deloitte og KPMG, bekreftet i dag forklaringen om at han skattet av to beløp til Island. Det er uenighet om han istedenfor skulle skattet av disse pengene til Norge.
Foto: Nina Hansen / Dagbladet
Søttes: Odd Nerdrums islandske revisorfirmaer Deloitte og KPMG, bekreftet i dag forklaringen om at han skattet av to beløp til Island. Det er uenighet om han istedenfor skulle skattet av disse pengene til Norge. Foto: Nina Hansen / DagbladetVis mer

- Skattet til Island

Islandske revisorer bekrefter Nerdrums forklaring.

(Dagbladet): Tre revisorer har nå bekreftet i retten at Odd Nerdrum faktisk har oppgitt tre omstridte beløp til beskatning (grønne piler i grafikk). De tre beløpene utgjør 965 000 dollar. Av disse stammer 890 000 fra bankboksen i Østerrike, ifølge Nerdrum.

Tirsdag vitnet revisor Bente Sletten, som hjalp Nerdrum med å fylle ut selvangivelser fram til han flyttet til Island. Hun bekreftet at en overføring på 450 000 dollar fra Forum gallery høsten 2002, ble tatt med i Nerdrums selvangivelse.

Det samme mener Skatt øst, men påtalemyndigheten er uenig.

Forvirret? Les et sammendrag av Nerdrum-saken her.

Islandsk firma I dag vitnet to revisorer fra henholdsvis Deloitte og KPMG. De bekreftet også kjennskap til hver sin overføring, og forklarte retten at de var tatt med som næringsinntekt i Nerdrums islandske firma i 2003 og 2007.

Det ble vist til både skriftlige bekreftelser, inntektsoversikter og innleverte næringsoppgaver fra Island.

Med mindre retten finner det bevist at vitnenes forklaring ikke stemmer, reduseres Nerdrum-saken til et spørsmål om pengene er de samme som sto i bankboksen, og i tilfelle om de skulle vært skattet av da de ble lagt der.

- Stemte ikke Gro Kari Venstad fra Skatt øst skrev bokettersynet som danner grunnlaget for saken mot Nerdrum. Hun vitnet også i går.

Hun fikk en rekke spørsmål fra forsvarer John Christian Elden hvorfor hun valgte å se bort fra salgslister fra galleriet, når hun beregnet Nerdrums inntekter.

- De stemte ikke med sjekker og overføringer, så vi har forholdt oss til kontantstrømmen, sa hun.

Venstad sa det var svært vanskelig å få regnskapsmateriell og klare svar fra Nerdrum.

Hun ble også spurt om overføringen på 700 000 dollar fra Nerdrums bankboks til galleriet, og svarte at det på det tidspunktet ikke var mulig å se noen sammenheng mellom denne overføringen og de andre beløpene i saken.

Kontantstrømmen: Dette er alle pengeoverføringene i Nerdrum-saken. De tre grønne pilene, er overføringene revisorene som har vitnet har bekreftet at Nerdrum betalte skatt av. Grafikk: Dagbladet
Kontantstrømmen: Dette er alle pengeoverføringene i Nerdrum-saken. De tre grønne pilene, er overføringene revisorene som har vitnet har bekreftet at Nerdrum betalte skatt av. Grafikk: Dagbladet Vis mer

Nerdrums kone hadde på dette tidspunktet opplyst at galleriet hadde lånt ham 500 000 dollar.

- Det stemte ikke beløpsmessig med denne overføringen, sa Venstad.

- Fra en annen vinkel En av dommerne ville gjerne vite hvordan Venstad tenkte da hun utelukket at overføringen av 700 000 hadde betydning for saken.

- Jeg fikk aldri konkrete svar fra Nerdrum på det jeg spurte om. Det var det jeg tenkte.

Venstad ble etter hvert tydelig stresset, og dommeren forklarte at han ikke forsøkte å anklage henne for å ha gjort noe galt.

Nerdrums forsvarere påpekte overfor Venstad at hvis hun hadde sett på de 700 000 dollarene som en tilbakeføring, ville hun kommet til at summen Nerdrum fikk fra galleriet var tilnærmet lik det malerisalget ga dekning for.

- Det er en helt annen vinkel å se det fra, som ikke har vært aktuell for oss. Vi forholdt oss til hva galleriet faktisk betalte ut til Nerdrum, sa Venstad.