Skaut og religionsfrihet

I EN PERSPEKTIVRIK

kronikk i Dagbladet 26.2 etterlyser professor Anne Stensvold kristne debattanter i spørsmål om hodeskaut/hijab og nevner meg særskilt. Hun mener å kunne observere at i debatten om muslimers rett til å bære hodeskaut er det muslimene selv som fører ordet og «hvor kristne overlater hele arenaen til representanter for det sekulære Norge».

Spørsmålet om muslimske kvinners rett til å bære hodeskaut, også i Norge, er for meg en viktig prinsippiell rett som har linjer til religionsfrihet og ytringsfrihet. Religiøs tilhørighet må få komme til uttrykk på en rimelig måte i hverdagsliv, skole og arbeid.

Jeg har valgt å engasjere meg i dette spørsmålet gjennom et europeisk religionsleder råd som jeg er leder for; European Council of Religious Leaders/Religions for Peace (ECRL). Rådet består av fremtredende representanter for alle Europas religioner dvs. jødedom, islam, kristendom (katolsk, ortodoks og protestantisk), buddhisme, hinduisme, bahai og siikhisme.

SOM LEDER AV

rådet sendte jeg den 20. januar et brev til Frankrikes president Chirac hvor jeg hevdet at et statlig forbud mot at mennesker kan bære symboler som de selv knytter en religiøs og/eller kulturell identitet til, krenker religionsfriheten. Dessuten vil et slikt forbud kunne øke spenninger mellom religiøse grupper. Jeg uttrykte særlig min bekymring for hva et forbud vil føre til i forholdet mellom den franske staten og dens 3 millioner store muslimske befolkningen som ofte gir uttrykk for at de behandles som annenrangs borgere. Denne saken vil bli fulgt opp i det neste møtet i ERLC senere denne måneden, der det også vil bli informert om den norske debatten.