- Skeptisk til Giske

- Statsråd Trond Giske har iverksatt en lovendring på en måte som i første omgang fratar Fond for utøvende kunstnere (FFUK) inntekter på minst 10 millioner kroner. Dette rammer norske utøvere tilsvarende, sier direktør Bjørg Eriksen i FFUK i en kommentar til Giskes innlegg i Dagbladet fredag.

- Jeg er glad for at Giske sier at han vil sikre Fondets inntekter. Men jeg er skeptisk til at han nå gjør et offentlig kulturfonds inntekt avhengig av en privat vederlagsorganisasjon som GRAMOs evne til å framforhandle høye vederlagssatser og til å kreve inn avgiften på vegne av Fondet, sier Eriksen.

- Ifølge Giske kan ordningen i framtida gi Fondet, og dermed norske scenekunstnere og musikere, større inntekter?

- Det gjenstår å se. Ifølge GRAMO kan det ta inntil tre år å ferdigforhandle satsene, og imens vil Fondet ha redusert inntekt. Deretter blir Fondet helt prisgitt GRAMOs evne til å kreve inn fondsavgiften for oss, en tjeneste vi sannsynligvis må betale moms for. Pr. i dag mangler GRAMO apparat for innkrevingen, og uansett hvordan det løses, vil det koste dyrt. Vi må også tilbakebetale innkrevd avgift for 2. halvår i år.

- GRAMO er skeptisk til Fondets innkrevingsevne, slik innkrevingen har vært praktisert til nå?

- Jeg vet at GRAMOs Sæmund Fiskvik har vært en svært aktiv lobbyist på Stortinget for å promotere GRAMO som innkrever. Overfor stortingsrepresentantene har han hevdet at Fondet gjør en dårlig jobb. Til dette er å opplyse at Fondet i fjor hadde en totalinntekt på 22 millioner fra om lag 9000 brukersteder, og at 3,5 millioner gikk til administrasjon. Hele 18 millioner ble utdelt til utøvende kunstnere og til norske innspillinger. Til sammenlikning hadde GRAMO i 1999 om lag 10 millioner i administrasjonskostnader og utbetalte norske utøvere ca 8 millioner.

- Jan Lothe Eriksen, leder for Norsk Folkemusikk- og Danselag, har offentlig antydet at det finnes en underliggende agenda som ønsker Fondet nedlagt og hele ordningen overdratt til GRAMO. Deler du hans oppfatning?

- Vi vet at enkelte har kjempet for å få Fondet underlagt GRAMO. Hva disse egentlig mener i dag, vet jeg ikke. Men Lothe Eriksen har et poeng når han sier at det som nå har skjedd er skritt i «riktig retning» for dem som måtte ønske Fondet nedlagt. Jeg skjønner heller ikke Sæmund Fiskviks negative reaksjon (Aftenposten fredag) på at Lothe Eriksen uttaler seg. I Norsk Folkemusikk- og Danselag er det mange profesjonelle utøvere på særdeles høyt nivå. De blir ikke så mye spilt i kringkasting eller på diskotek, og får dermed små vederlag fra GRAMO, men i likhet med utøvere fra alle andre sjangere, synes, høres og jobber de på konsertscener og festivaler over det ganske land. For mange av dem er det støtten fra Fondet som gjør dette mulig. Både publikum og utøvere vil merke det dersom Fondet tørker inn og ikke kan gi støtte til denne type virksomhet, sier Bjørg Eriksen