Folk som ikke er medlemmer av kirken bør få kunne gjøre sin borgerplikt uten å møte pågående valgfunksjonærer fra kirken før de når det offentlige stemmelokalet, skriver pressesjef i Human-Etisk Forbund. Bildet er fra kirkevalget på Slemdal skole i Oslo. Foto: NTB scanpix
Folk som ikke er medlemmer av kirken bør få kunne gjøre sin borgerplikt uten å møte pågående valgfunksjonærer fra kirken før de når det offentlige stemmelokalet, skriver pressesjef i Human-Etisk Forbund. Bildet er fra kirkevalget på Slemdal skole i Oslo. Foto: NTB scanpixVis mer

Skill kirkevalg fra offentlige valg

Ti kirker ble i år brukt som valglokaler for det offentlige valget. Jeg vil tro at en del kristne ville reagert på å måtte oppsøke Human-Etisk Forbund for å stemme ved et slikt valg.

Meninger

Valget vi nettopp har vært igjennom, bør være det siste der et internt valg i et utvalgt trossamfunn foregår samtidig med et offentlig valg for alle. Slik sammenblanding hører ikke hjemme i et moderne demokrati. På dette området er Norge ikke et fyrtårn.

Mye tyder på at få vil reagere dersom denne sammenblandingen av valg blir historie. Faktisk virker det som om religiøse ledere er mer bevisste på denne pletten på vårt demokrati enn det de fleste politikerne er. I I Stålsett-utvalget som utredet en helhetlig livssynspolitikk, besto flertallet av religiøse mennesker. De advarte mot denne type særbehandling av et trossamfunn som nyter privilegiet med å ha internvalg samtidig med valget for alle - i tilstøtende lokaler.

Bakgrunnen for ordningen med dobbelt-valg, ble stadfestet så sent som i 2013. Da ble Kirkeloven vedtatt med følgende formulering, nemlig at kirkelige valg skal «holdes samtidig med, og i lokaler i umiddelbar nærhet av» de offentlige valgene. Motivet var og er, å øke deltakelsen i Kirkevalget. Fint, men har virkelig politikere noe med slikt å gjøre? Er interne valg i livssynssamfunn et offentlig anliggende? Deltakelse i interne valg bør være en utfordring for de enkelte livssynssamfunnene.

I retningslinjene for Kirkevalget som ble sendt ut i november 2014, står det at det ikke skal oppstå uklarhet og forvirring i forhold til kommunestyre- og fylkestingsvalget. I 2010 rapporterte 156 norske kommuner (60,5 prosent av dem som svarte) at kirkevalget skapte problemer for avviklingen av stortingsvalget året før. Evalueringsrapporten viste at mange velgere ble forvirret av uklar skilting og ble usikker på hvor de skulle stemme.

Allerede dagen etter årets valg har enkelte allerede fortalt om hendelser de opplevde som upassende. Folk som ikke er medlemmer av kirken bør få kunne gjøre sin borgerplikt uten å møte pågående valgfunksjonærer fra kirken før de når det offentlige stemmelokalet.

Det trengs neppe profetiske evner for å spå at Den norske kirke har fått økt oppslutning om sitt valg denne gangen. Det er kirken vel unt. Likevel vil vi oppfordre politikerne til å avvikle den bisarre ordningen med valg for kirkemedlemmer samtidig med et valg alle samfunnsborgerne. De viktigste grunnene er de prinsipielle, men den praktiske uryddigheten som følger av dobbeltvalget bør også telle med.

Økt mangfoldsbevissthet bør også føre til anstrengelser for å unngå at offentlige valg foregår i kirke- og bedehus. Ti kirker ble i år brukt som valglokaler for det offentlige valget. Jeg vil tro at en del kristne ville reagert på å måtte oppsøke Human-Etisk Forbund for å stemme ved et slikt valg.

Det er også kirkefolk som reagerer på at kirkevalget foregår i sekulære lokaler. Biskop emeritus Finn Wagle skrev nylig i Vårt Land at dette « … er et slett vitnesbyrd og tvilsom kirkelig strategi». Dessuten: «Jeg kan ikke se at det er mulig å forene argumentet om likebehandling med den særbehandling Den norske kirke gjøres til gjenstand for, når kirkevalget og det sekulære valg avholdes i tett kontakt med hverandre, gjerne i samme bygning», skriver Wagle. Med andre ord, man tråkker neppe mange på tærne ved å skrote denne umusikalske sammenblandingen av et allment borgervalg og et internt kirkevalg.

En avvikling at slike parallellvalg vil også være et signal om at det politiske miljøet er i ferd med å ta et skille mellom stat og kirke på alvor.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.