Skisse lagt fram i journalistmeklingen

Dersom det ikke ender med enighet, går 1 709 journalister ut i streik.

|||

Ved 1-tiden var det lagt fram en skisse i meklingen mellom Norsk Journalistlag og Mediebedriftenes Landsforening. Dersom det ikke ender med enighet, går 1.709 journalister ut i streik.

Ved midnatt fikk NTB bekreftet at partene har gitt Riksmeklingsmannen tillatelse til å mekle videre på overtid. En times tid senere kom beskjeden om at en skisse var blitt presentert partene.

Journalistene vil ha et ekstra lønnstillegg for å ta igjen forspranget andre yrker har fått de siste årene. Streiken kan være et faktum natt til fredag.

- Partene står så langt fra hverandre at det er vanskelig for meg å si om det er grunnlag for å legge fram en skisse. Men vi skal jobbe konstruktivt sammen, sa meklingsmann Elisabeth Stenwig til NRK torsdag kveld.

Stor avstand

Partene sto svært langt fra hverandre da det i slutten av april ble brudd i forhandlingene. Norsk Journalistlag (NJ) gikk inn i forhandlingene med krav om 12.000 kroner i etterslepstillegg - i tillegg til 1 krone timen og 50 øre i lav- og likelønnstillegg etter modell fra frontfagene.

Etter noe bevegelse hos partene skilte det ved bruddet i forhandlingene snaut 7.000 kroner mellom NJs krav og tilbudet til Mediebedriftenes Landsforening (MBL). NJs krav er i snitt beregnet til å gi et lønnstillegg på 2,7 prosent.

NTB og lokalaviser

Dersom partene ikke kommer til enighet om et sentralt lønnstillegg i løpet av meklingen, kommer 1.709 journalister til å være i streik fra arbeidsdagens start fredag. I tillegg til journalistene i nyhetsbyrået NTB er det varslet plassfratredelse for ansatte i flere mindre byråer og en rekke lokalaviser.

Andre bølge i streikeuttaket kommer tirsdag, da blant annet VG og avisene i Media Norge blir rammet.

(NTB)