Foto: Scanpix
Foto: ScanpixVis mer

Skit i Norden, leve Brussel!

Det er en skam om vi som nære naboer ikke kan snakke sammen på vårt eget morsmål, men må ty til engelsk eller et annet språk.

Meninger

«La 2015 bli året hvor norske selskaper øker sin konkurransekraft ved å utnytte mulighetene som ligger i det nordiske markedet,» avslutter Petter Stordalen og Thomas Høgebøl en viktig kronikk om Norden. Utnytte mulighetene innen næringsliv, kultur, politikk og språk, bør det tilføyes. Dette henger sammen: det gjelder ikke bare børsen, men også katedralen.

Det formaliserte samarbeidet i Norden er blant de eldste og mest omfattende regionale samarbeidene i verden. Landene har i tusen år byttet på å samarbeide, krige, inngå unioner og underlegge seg hverandre. De første skritt mot det nåværende, politiske samarbeidet ble tatt etter 1945. I 1952 ble Nordisk råd stiftet, 1971 Nordisk ministerråd.

Det skorter ikke på organer som skal fremme nordisk samarbeid. Men med EU og økt globalisering har den store ideen om Norden og det å tenke nordisk bleknet. Brussel er mer spennende enn Norden. Nordisk samarbeid er langt mindre i media enn før. Vi snakker engelsk med våre nordiske naboer; kongstanken om at vi i de nordiske land bør forstå hverandres nasjonalspråk er borte for de fleste.

Det nordiske språkfellesskap må dyrkes. Det er en skam om vi som nære naboer ikke kan snakke sammen på vårt eget morsmål, men må ty til engelsk eller et annet språk. De ivrige nordister blir færre og eldre, iherdige forkjempere for saken i Foreningen Norden og i samarbeidsfondene får ufortjent lite oppmerksomhet.

«Idag er det nesten fascinerende hvor lite de nordiske landene vet om hverandre. Men skandinavene er likere enn vi tror,» skriver Stordalen og Høgebøl i kronikken og trekker fram gode argumenter for å tenke nordisk. Jeg håper at kronikken gjentenner gløden for nordisk samarbeid, at den gir mange et puff til å engasjere seg. Vi har i Norden vekslet på å slåss og samarbeide i over tusen år. Det nordiske er viktig!