Skitten sex?

BEVEGELIG: 17.august skrev lege Anders Danielsen Lie et innlegg om analsex i Dagbladet hvor han betegner penetrasjon av anus som utuktig omgang. «Visse kroppsåpninger er ment for andre ting enn utuktig omgang», skrev han. Vi ved Klinikk for Seksuell Opplysning (KSO) reagerer på denne uttalelsen. Seksualitet er ikke «en ting i seg selv», den formes av og gjenspeiler det samfunnet den utfoldes i. Den er bevegelig og foranderlig. Nye seksuelle uttrykk utvikles gjerne i den delen av befolkningen som er minst bundet av konvensjoner for så etter hvert eventuelt å bli vanlig praksis i befolkningen generelt.

Lie trekker frem den anale ambivalensen og fokuserer på de negative aspektene. Han påpeker at analsex ikke har blitt vanlig praksis i den generelle befolkning, noe som stemmer. Likevel er analsex en kilde til glede og nytelse for mange. Lie skriver at det er opplagt at penis ikke har noe i endetarmen å gjøre. For hvem er dette opplagt? Hvem er det han uttaler seg på vegne av? Man kan dra paralleller til ambivalensen rundt oralsex. Mange unge, særlig jenter har doble følelser til det å utføre eller å motta oralsex.

Det virker som om Lie sitter fast i en anakronistisk medisinsk tradisjon som ser seksualitet i reproduktiv hensikt som den eneste riktige og normale. I denne tradisjonen blir også oralsex noe skittent og utuktig. Lie har et poeng når han trekker frem at mange føler en forventning om at seksualiteten må være grensesprengende for å være normal. Noen kan føle seg presset til gå over egne grenser, og ungdom trenger å trygges for å være tydelig på egne grenser. For mange er analsex godt innenfor disse grensene. Det er da et naturlig og fint seksuelt uttrykk.

Lie jobber ved Klinikk for Seksuell Opplysning, og enkelte har forstått denne teksten som utrykk for klinikkens syn på analsex. Det stemmer ikke. Rett til selvbestemt seksualitet er et av klinikkens viktigste prinsipper. Vi har et grunnleggende positivt syn på seksualitet, og oppfordrer den enkelte til å uforske sin seksualitet innenfor egne grenser. Lie må selv stå for sine uttalelser 17. august. Våre brukere skal fortsatt være trygg på at de blir møtt med åpenhet og respekt ved KSO.

UENIG: - Det virker som om Lie sitter fast i en anakronistisk medisinsk tradisjon som ser seksualitet i reproduktiv hensikt som den eneste riktige og normale, skriver Lennart Lock.
UENIG: - Det virker som om Lie sitter fast i en anakronistisk medisinsk tradisjon som ser seksualitet i reproduktiv hensikt som den eneste riktige og normale, skriver Lennart Lock. Vis mer