Skivebom fra Gyldendal

FILDELING: Debatten om ulovlig fildeling blusser opp med gjevne mellomrom, blant annet i Dagbladet de siste ukene.

Forbrukerrådet har tidligere deltatt i denne debatten – men opplever til stadighet å bli aktivt misforstått og tillagt meninger vi ikke har.

Sist ut er informasjonssjef Bjarne Buset i Gyldendal, som i en kronikk her i Dagbladet slo et slag for kopisperrer. I samme slengen hevdet han at Forbrukerrådet har kampen mot kopisperrer som en flaggsak, og lar det skinne gjennom at Forbrukerrådet angivelig støtter ulovlig fildeling. Ingen av delene medfører riktighet.

Forbrukerrådet har i utgangspunktet ikke noe mot kopisperrer og andre avspillingssperrer (DRM). Kopisperrer kan i teorien være et nyttig hjelpemiddel for rettighetshaverne for å administrere og sikre sine rettigheter. Men, og det er et stor men, så langt har vi ikke sett noen former for sperrer som ikke reduserer opplevelsen av det lovlig kjøpte innholdet.

Og det er disse ikke-funksjonelle og lite brukervennlige kopisperrene Forbrukerrådet vil til livs, og som Buset selv gir gode eksempler på i sin kronikk. Men noen flaggsak er det likevel ikke. Til det tror vi at dagens DRM i for stor grad reduserer produktets verdi og dermed er ødeleggende for de som ønsker å selge digitalt innhold.

Musikkbransjen har da også fjernet alle sperrer på musikk som selges på nett, og senest iTunes for noen dager siden. Samtidig har salget av musikk økt med mer enn 50 prosent fra 2006 til 2008.

Det er mange grunner til at forbrukerne ønsker seg gode, lovlige alternativer, selv om det finnes tjenester som The Pirate Bay. Lav kvalitet, dårlig utvalg og lav utnyttelse av tilgjengelig teknologi er stikkord for de ulisensierte tjenestene. Dette burde gi et godt utgangspunkt for gode, lovlige tjenester – også når det gjelder å tilby digitale bøker.

Forbrukerrådet håper nå at bokbransjen ikke lar frykten bestemme når de første stegene tas i det digitale markedet. Vi tror ikke DRM er frelsen ved inngangen til det vi alle håper er et nytt, blomstrende marked for litteratur.