Skivebom om Gaza-opprop

ARKITEKTUR: Sven Erik Svendsen, arkitekturprofessor ved NTNU, er en av dette lands få skrivende arkitekter som makter å sette faget inn i en samfunnsmessig og global sammenheng. Selv retter han ofte sitt engasjerte blikk mot bolig- og byforholdene i den 3. verden, særlig med fokus på Afrika. Men i innlegget «Usmakelig opprop» (Dagbladet 20. januar) treffer han langt utenfor blinken.

Svendsen henviser til arkitektkontoret Agraff i Trondheim som med et helsides opprop i Dagbladet 17. januar oppfordret kolleger til å gi økonomisk støtte for å «få på plass nødvendig infrastruktur for folket på Gazastripen». I løpet av to døgn hadde 88 kontorer og enkeltpersoner satt sitt navn på oppropet.

Men dette solidariske tiltak tolker professoren «som en dårlig kamuflert jobbsøknad», legger ironisk til at man trolig vil kreve «vanlige norske honorarer» og konkluderer med at «vi bør spares for slik markedsføring i nedgangstider».

Denne mistenkeliggjøring av motivene til Agraff – og følgelig oppropets signaturer – tjener verken det okkuperte og krigsrammede Palestinas sak eller en arkitektstand som altfor sjelden våger å ytre seg i kontroversielle spørsmål. Agraff ble straks kontaktet av Flyktningehjelpen og Norsk Folkehjelp, og skal ha møter med disse og eventuelle andre organisasjoner for å drøfte mulige strategier for videre støttearbeid.

Det var NTNU-professorens insinuasjon som var usmakelig, ikke det faktum at stadig flere norske arkitektkontorer slutter seg til Agraff-aksjonen for gjenoppbyggingen av Gaza by og andre ødelagte områder i regionen. Den erfarne utenlandsfareren Sven Erik Svendsen, som besøker det afrikanske kontinentet jevnlig, i yrkesøyemed, burde ha visst bedre.