Skivebom

KAMUFLASJEKRIGERE: Onsdag meldte Dagsrevyen at Mette Tronvoll måtte trekke sin fotografiske serie «RENA 006» fra prestisjeutstillingen PARIS-PHOTO i den franske hovedstaden. Det skjedde etter påtrykk - eller ordre - fra det norske forsvaret. Med militær terminologi ble forbudet i NRK Kulturnytt dagen etter begrunnet med at en slik presentasjon «ikke passer inn i Forsvarets profil». Og at Tronvolls serie eksponerte «forhold i Forsvaret som ikke kan vises».

TO MÅNEDER tidligere stilte Tronvoll ut den samme serien i Fotogalleriet i Oslo. Den kjente fotokunstneren viste der bildene, som opprinnelig er et utsmykkingsprosjekt laget for Rena Leir. Modellene var elitesoldater fra Forsvarets Spesialkommando/Hærens Jegerkommando, som har sin faste base i denne leieren. De poserte alene og i grupper for fotografen. Med kamputrustning og masker som anvendes under øvelser på årets ulike tider. Derfor ga utstillingen en fysisk framhevet og samtidig tildekket framstilling av militærapparatets menn. Bare øynene var synlige. Blikkene var det eneste som ga små variasjoner til en ellers poengtert typetegning. Maskeringen er selvsagt også påkrevet for å beskytte soldatenes identitet.

UTSTILLINGEN ga på nytt Mette Tronvoll oppmerksomhet og respons hos kunstpublikum. Prosjektet har også en innlysende sammenheng med den utforsking hun gjennom år har gjort innenfor portrettsjangeren. Der det å skape tillit og forhandle seg til et utgangspunkt for fotografisk dialog, er vel så viktig som selve eksponeringen. En slik overenskomst ligger også til grunn for serien med de maskerte soldatene, som egentlig er en slags antiportretter. Overfor de fryktinngytende framtoningene i vinterlig utrustning og kamuflasjedrakter for andre årstider viste Tronvoll igjen et blikk for nyanser. Ser man nøye kan man her oppdage et formildende korrektiv, til den ellers så konforme karakteren som ofte forbindes med soldater. Noe innsyn i den godt bevoktete Rena Leir som huser disse våpenføre mannskapene, var derimot ikke å spore på utstillingen. Når de militære myndighetene griper inn overfor bildene, bommer de i forhold til Tronvolls mål. En slik sensur forvandler fotografiene til rene fiendebilder.