Skjevknappet junidikt

For juni valgte juryen seg diktet «(hun har knappet skjorten din skjevt)», skrevet av Helga Norheim. - Det var overveldende å bli plukket ut her på Dagbladet, sier hun.

Juryen trodde månedens dikt var skrevet av en nykommer, men bak pseudonymet Nadjada gjemte Helga Norheim seg. Hun har deltatt i Diktkammeret over lengre tid.

Usikker på diktet

- Jeg har brukt Nadjada som pseudonym når jeg legger ut dikt jeg er usikker på. Og det var jeg faktisk med dette, sier Helga beskjedent.

For ikke bare nådde diktet opp i nettstedet Poeten.no, også Helge Torvund og Dagbladet.nos jury mente diktet var junis beste i Diktkammeret.

Språklig utfordring

Helga Norheim (36) er fra Sørlandet og bor i Bergen der hun jobber som førskolelærer. Hun har skrevet i rundt tre år, og bruker flere nettsteder til å legge ut diktene sine.

- Jeg begynte å skrive dikt mer som en språklig utfordring enn behovet for å formidle noe. Siden har vel akkurat det utjevnet seg, sier hun. Hun skriver få dikt som hun heller jobber med over lendre tid.

Mange av poetene på Diktkammeret har et ønske om å få utgitt bøker eller på annen måte etablere seg som forfattere. Helga Norheim, derimot, ser det som en hobby:

- Jeg har nok ingen ambisjoner med skrivingen. Egner meg kanskje bedre til å lese...

Vi vet ikke om vi kan si oss enige i den dommen etter et knalldikt som dette, men lesestoff kommer i alle fall i posten!

Les diktet

(hun har knappet skjorten din skjevt)

med pannen mot vindusruten

spør du meg

hvordan jeg tror liket av et barn oppbevares

og når du snur deg

tenker jeg at hun har knappet skjorten din skjevt

og at det sikkert er svært kaldt

Juryens kommentar:

Eit dikt som på sitt knappe vis inneheld stoff som fortel fragment av fleire sterke forteljingar. Noko me kan kjenna att frå dagspressa, og som her i så fortetta form, får det groteske og fryktelege til å stå grelt fram. Og ei anna soge av meir privat karakter, men også den med vonde undertonar, vert framstilt poetisk og utan sentimentalitet slik at det nærast vrengjer seg i lesaren sitt hjarta.

Helga Nordheim brukte pseudonymet Nadjada da hun sendte inn diktet, som også er kåret til månedens dikt på nettstedet Poeten.no. Gratulerer, Helga!

Eksaminasjonsdikt

Juryen fant seg i tillegg til dette fire andre junidikt som fortjente å vises fram. Blant disse var «Når jeg skal eksamineres» skrevet av Herman Ek - nok en kammernykommer, som vi synes fortjener ekstra honnør. På vegne av juryen skriver diktlæreren:

Det var faktisk då eg kom til «mine tynne/ hvite armer ligger i sola» at eg byrja frysa på ryggen! Dette var eit heilt ferdig og sterkt dikt! Gjentakiinga til slutt lurte eg på ein augneblenk, men den er bra, den også. Du skapar ei spenning mellom det ein burde gjera, kunnskapen ein bør tileigna seg for å koma vidare på ein karrierestige, og det eksistensielle suget etter diktlesingsoppleivnga, det som Terje Johanssen i eit intervju på Kulturbeitet, NRK P2 i dag, kalla «å sjå inn i verda».

Dette var så bra. Av ein eller annan grunn, kanskje ikkje vanskelegare enn at eg skreiv det medan eg var i ferd med å gjera ferdig psykologstudiet, kom eg til å tenkja på følgjande dikt, og lar det vera ei velmeint helsing, og takk for ei fin leseoppleving:

Slaktarane lossar det raude kjøtet

ned frå det blå lasteplanet

Den kvite frakken er gulskiten på magen

Eg står to etasjar over

Dreg håret vekk frå mi sveitte panne

Eg jobbar som ein kontorist

Går over på andre sida av bygningen

Frå bakgården til parken

Står lenge og ser ned på dei som drikk

Dei sit på benkane med sitt øl

Og sine småstore suter

Attende i bakgården er slaktaren ferdig

Nokre barn kastar stein etter ein fugl

På balkongen nedanfor sit ei jente med bare bryst

Alt er roleg og skyene heng høge og kvite

Eg skjelv på hendene og bannar

over mitt usikre indre

For juryen,

Helge Torvund

Juryen besto denne gangen av Unn Conradi Andersen, Niels Nagelhus Schia, Håvard Rem, Maria Børja og Helge Torvund.

JUNIPOETEN: Helga Norheim skrev «(hun har knappet skjorten din skjevt)» under pseudonymet Nadjada fordi hun var usikker på diktet.