- Skjuler fattigdommen

- Det er tull at norske kunstnere har klippekort til livsvarige stipender, slik Høyre hevder, sier leder for Norske Bildende Kunstnere, Arne Nøst. Han mener langt flere kunstnere lever i fattigdom enn statistikken forteller.

«Jeg kjenner kunstnere som sulter»

NBK-lederen kjenner selv bildekunstnere som skjuler sin egen fattigdom for omgivelsene. I en slik situasjon synes han det er uhørt at Høyres kulturpolitiske talsmann går inn for å kutte stipendordingene.

Avkorting

- De fleste stipend vi har i Norge er små og tilflyter få kunstnere over kort tid. Garantiinntekten er ikke et stipend, men en støtteordning for at kunstnere skal slippe å be om sosialhjelp. Den avkortes så snart kunstneren får inntekter.

Arne Nøst er helt enig med Høyres Trond Helleland i at næringslivet nå må ta mer ansvar.

- Vi har et oppegående næringsliv når det gjelder inntekt og omsetning. Men det har nesten null-deltakelse når det gjelder å investere i innovativ kunstvirksomhet.

Advarer

Men NBK-lederen advarer mot å overlate alt ansvaret til næringslivet.

- I USA har man tradisjon for at privat kapital føres inn i prestisjetunge institusjoner og konsepter. Men der næringslivet ikke er til stede, finnes knapt nok noe kulturliv.

Hvis næringslivet i Norge oppfatter hvilke kulturelle verdier de kan utløse ved å støtte norske kunstnere er det fantastisk. Men enn så lenge er det bare som et supplement.

Arne Nøst utfordrer de store konsernene som forvalter norsk arvekapital til å etablere nye arbeidsstipender for ulike typer kunstnere. - I den grad næringslivet nå plasserer penger i kultur, gjør de det ut fra rene bedriftsøkonomiske hensyn. De ser på hva bedriften kan få ut i teaterbilletter eller festivaldeltakelse for kundene sine. I andre land gis denne støtten ut fra et annet menneskesyn - der man gir stipend ut fra ideell og fellesnyttig motivasjon, ikke ut fra egennyttige motiver.

I et land som vårt, der den private kapitalen er så gjerrig, må vi ha en litt ansvarlig stat.

En stat som bidrar til å gi kunstnere betingelser de kan leve av. Kunstnere må slippe å sulte.