Skolebok-revolusjon

Denne uka ble det produsert en samfunnslærebok som vil få skoleelever til å juble og de etablerte forlagene til å skjelve. Årsak: en pris som ligger langt under gjengs skolebokpris.

Ønsker konkurranse velkommen

Olaf Krans «Samfunnslære for videregående skole VK1» er første utgivelse fra forlaget ebok.no, og den første som produseres etter «print on demand»-prinsippet, der bøkene trykkes etter hvert som bestillingene kommer inn.

Sjansen for å «bomme på opplaget» og brenne inne med et stort og dyrt restlager er således eliminert.

Prisen er anslått til 200 kroner, mens tilsvarende bøker fra Gyldendal og Aschehoug koster henholdsvis 276 og 323 kroner. Når ebok.no foran neste skoleår også tilbyr videregående elever bøker i norsk (Grunnkurs, Videregående kurs 1, Videregåendekurs 2), matematikk (GK), naturfag (GK), engelsk (GK) og historie (VK 2), vil den samlede prisen være omtrent 2350 kroner, om lag halvparten av hva elevene må punge ut med i dag.

Seriøse

- Bøkene våre er utviklet av seriøse lærebokforfattere og vil være fullt konkurransedyktige på faglig kvalitet og innhold. I forhold til å være tilpasset Internett og elektronisk formidling er de langt overlegne, hevder adm dir. Finn Jørgen Solberg i ebok.no.

Han leder et tre år gammelt forlag som først nå kommer med sine første utgivelser i tre formater, vanlig limfrest papirbok, lisensiert internettversjon (mot brukernavn/passord) og elektronisk håndholdt bok (PDA). Uansett hvilket alternativ som velges, er prisen lav. ebok.no er ikke medlem av forleggerforeningen, og kan følgelig selge og levere direkte til skoler, privatpersoner og alle andre, også de bokhandlene som måtte ønske å selge produktene.

Hard kamp

- Hva slags reaksjoner forventer du fra Aschehoug, Cappelen og de andre store skolebokforlagene?

- Det får være opp til dem å reagere. Jeg forventer hard kamp om markedet, en kamp som både vil bli kulturpolitisk siden vi ikke er bundet av bransjeavtalen, og vil foregå på den enkelte skole, der lærerne til sjuende og sist velger hvilke bøker som skal brukes.

- Hva er ebok.nos mål?

- Å ta ti prosent av videregåendemarkedet i løpet av to- tre år. Det vil si en omsetning på 35- 40 millioner kroner.

- Hva med bøker for andre skoleslag?

- Både grunnskolen og høyskole/universiteter er interessante markeder.

- Vil ebok.nos priser tvinge de etablerte forlagene til å tenke nytt?

- Det vil jeg tro. Og hvis de ikke allerede har tenkt, er de i trøbbel, sier Solberg, som har forlagsbakgrunn som multimediasjef i det Gyldendal/Aschehoug-eide Kunnskapsforlaget, og kom til ebok.no for to måneder siden fra Telenor Nextra.

BILLIGERE BØKER: Adm.dir. Finn Jørgen Solberg i ebok.no tilbyr skolebøker til halv pris, enten som papirbok, Internettversjon eller som håndholdt elektronisk bok.Foto: TOM MARTINSEN