TIL OSLO SUMMIT: Malala Yousafzai.
TIL OSLO SUMMIT: Malala Yousafzai.Vis mer

Skolegang som døråpner

Økningen i antall konflikter har gjort skolen vanskeligere tilgjengelig for mange.

Meninger

Neste mandag begynner Oslo Summit on Education for Development, en konferanse i regi av det norske Utenriksdepartementet som har satt seg fore å sette barns skolegang høyere på prioriteringslista hos internasjonale beslutningstakere. Malala Yousafzai og FNs spesialutsending for utdanning, Gordon Brown, er blant navnene på deltakerlista.

Støtten til dette formålet har stagnert på global basis, og konferansens mål er å reversere denne utviklingen. Det er et viktig formål som det er all grunn til å ønske gjennomslag for.

58 millioner barn, ti prosent av dem som er i barneskolealder i verden i dag, går ikke på skolen. Flere steder i verden har terrororganisasjoner gjort skolen til et farlig sted, særlig for jenter, og økningen i antall konflikter har gjort skolen vanskeligere tilgjengelig for mange. I en hverdag preget av nød og usikkerhet, der mat, husly og trygghet er knapphetsgoder, er det krevende for den enkelte familie å prioritere å sende barna på skolen. Samtidig er nettopp skolegang, og utbredelse av grunnleggende ferdigheter som å kunne lese og skrive, noe av det viktigste for at barna skal kunne få et bedre liv på sikt. Jenter som har skolegang, selv om det bare er snakk om noen få år, vil oftere unngå barneekteskap, få barn seinere, ha lettere for å bli yrkesaktive og jevnt over ha bedre kontroll over livet sitt.

I et tiår preget av brå og smertefulle demokratiseringsprosesser i land der dette ikke er tradisjonen, er det også naturlig å legge vekt på forbindelsen mellom demokrati og opplysning. Den som har ferdighetene og kunnskapene til å orientere seg i det politiske landskapet, vil bedre kunne vurdere alternativene som skal stemmes over og ikke like lett bli offer for demagogi eller krav om lojalitet til en sak eller en gruppe.

Da Norge skulle finne seg selv som nasjon på 1800-tallet argumenterte Henrik Wergeland sterkt for at demokratisering og folkeopplysning måtte gå hånd i hånd. Wergelands mange opplysningsprosjekter sprang ut av en tanke om at skolegang ville sette folkets evner fri og gjøre dem bedre i stand til å ta del i de demokratiske prosessene. Utenriksdepartementets konferanse er en fin videreføring av arven fra ham og andre utdanningsforkjempere, i en verden med sterkt behov for slike.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.