Skolekontrakt

«Kontrakter som er uten konsekvenser om de brytes, er meningsløse. Det bare bidrar til at problemunger får enda mindre respekt for autoriteter, ettersom de læres opp til at konsekvenser aldri kommer uansett. JB

«Det er barnet avtalen må inngås med, og den må forhandles frem slik at barnet får noe og må gi noe. Barnet må selv få sette fokus på hvorfor oppførselen er dårlig, og bli hørt når det foreslår tiltak. Samtidig må det være sanksjoner når barnet oppfører seg dårlig.

Bente

«Lærerne skal ha muligheten til å kaste ut elever som forstyrrer, og skal ikke pålegges ansvaret med å være psykolog, helsesøster etc for elevene. La folk som er utdannet til det gjøre den jobben, og la lærerne få lov til å undervise!

Marius

«Å legge ansvaret for uroen på foreldrene er i mange tilfeller å gå tilbake til 50-tallet, hvor en del atferdsforstyrrelser var ansett å være dårlig oppdragelse. Mange av disse atferdsforstyrrelsene er idag ansett å være medfødte.

Student

«Kontrakter har vært en velbrukt og meget effektiv metode i f.eks. skolene på behandlingshjem i Norge i mange år. De fleste foreldre tar nemlig en kontrakt på alvor.

Per

«Det er stor forskjell på gode og dårlige lærere. En god lærer klarer faktisk å holde ro i klassen og få barna interessert. Det er ille at «hvem som helst» kan bli lærer. Kanskje fordi det er blitt et lavtlønnsyrke, så snittkarakteren for å komme inn på lærerstudiet er altfor lav?

Skeptisk