VENSTRE ØNSKER EN MER TILPASSET SKOLEHVERDAG:   Kanskje vi bør se nærmere på hvilke aktiviteter som kan tilbys på skolefritidsordningene? Venstre ønsker en debatt om hvorvidt dagens skole er tilpasset elevenes hverdag. Foto: NTB scanpix
VENSTRE ØNSKER EN MER TILPASSET SKOLEHVERDAG: Kanskje vi bør se nærmere på hvilke aktiviteter som kan tilbys på skolefritidsordningene? Venstre ønsker en debatt om hvorvidt dagens skole er tilpasset elevenes hverdag. Foto: NTB scanpixVis mer

Skolen trenger ikke mer Arbeiderpartipolitikk

Behovet for nye løsninger er åpenbart.

Meninger

Jonas Gahr Støre og Trond Giske erkjenner i kronikken «En god skole for alle» at 8 år med rødgrønt styre ikke ga en skole som var god nok for alle. Hver fjerde elev risikerer i dag å gå ut av skolen uten studiekompetanse eller fagbrev. Behovet for nye løsninger er åpenbart. Spørsmålet vårt er imidlertid om det er mer Arbeiderpartipolitikk skolen trenger.

Etter 8 år med rødgrønt styre var det 9000 ufaglærte lærere i grunnskolen. Likevel er Arbeiderpartiets svar flere (ufaglærte) lærere. Arbeiderpartiets nye tiltak i skolen er å innføre en lese-, skrive- og regnegaranti og normtall for antall lærere. Man har imidlertid ikke noen svar på hvordan man skal få tilstrekkelig mange lærere med kompetanse til å innfri garantien.

For Venstre er gode og trygge lærere helt avgjørende om vi skal gi alle elever mulighet til å utnytte sitt potensial. Lærerne er skolens viktigste ressurs. Vi ønsker derfor å styrke lærerutdanningen og motivere flere unge til å bli lærere. Vi tror også at det er nødvendig å rekruttere utdannede lærere fra andre sektorer. Samtidig må vi tilby lærerne i skolen etter- og videreutdanning slik at de motiveres til å bli i skolen. I budsjettforliket med regjeringspartiene fikk vi eksempelvis satt av 50 mill. kr til et første kompetanseløft for de ufaglærte lærerne i skolen.

Venstre vil ha en skole som har ambisjoner for hver enkelt elev. En skole som ser hele barnet. Derfor ønsker vi nå en debatt om hvorvidt dagens skole er tilpasset elevenes hverdag. En hverdag hvor begge foreldrene gjerne er i jobb, og hvor svært mange barn deltar på skolefritidsordning før og etter skoletid. Hverdagen kan bli hektisk om man ikke kommer hjem fra skolen før klokka er fem, og skal rekke både middag, lekser og fritidsaktiviteter før leggetid.

Kanskje vi bør se nærmere på hvilke aktiviteter som kan tilbys på skolefritidsordningene. Er det mulig å tilrettelegge for mer fysisk aktivitet? Er det rom for et tettere samarbeid med kulturskolen? Kan man også tilby mer faglig oppfølging, og leksehjelp samtidig som det blir rom for uorganisert lek?

En styrket satsing på skolefritidsordningene gjør at vi også må vurdere om ordningene bør bli gratis. Erfaringen fra ordninger med gratis skolefritidsordninger i områder med mange lavinntektsfamilier er entydige. Flere deltar når tilbudet er gratis.

Vi går åpent inn i disse spørsmålene og vil i løpet av våren besøke både elever, lærere, foreldre over hele landet som ledd i Venstres skolekampanje. Som Arbeiderpartiet tenker også Venstre nytt i skolepolitikken. Men vi vil snakke mer med dem som vet hvor skoen trykker, før vi konkluderer.