Skolene er Lotto-vinnere

Dette er Kulturdepartementets nye storsatsing: Mer kultur til alle skolebarn. Pengene kommer fra Norsk Tipping.

I år går 60 millioner kroner av tippeoverskuddet til Den kulturelle skolesekken. De to neste åra får skolekulturen 300 millioner.

Tippemidler skal ikke bare gå til å bygge idrettshaller og fotballbaner. Nå skal nordmenns tippevaner være med på å finansiere kultursatsingen i grunnskolen. - Jeg er glad for at vi nå tar det første steget mot ei vesentleg opptrapping, sa kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland fredag, da midlene ble fordelt mellom fylkene.

Pengene utdelt

Skolesekken har vært drevet i to år med 13- 17 millioner kroner over statsbudsjettet. Men i fjor ble det vedtatt å dele tippemidlene mellom idrett og kultur, og å la kulturmidlene gå til Den kulturelle skolesekken. Det betyr en stor mersatsing. Årets prosjekt er på i alt 60 millioner kroner. Neste år blir summen doblet, og året etter blir det 180 millioner kroner. I tillegg kommer 10 millioner i året til 20 norske museer.

De første 36 millioner kronene ble fordelt på fylkene i forrige uke. Akershus får mest med 3,1 millioner kroner fra fjorårets tippeoverskudd, mens Hordaland kommer på andreplass med tre millioner kroner. Aust-Agder får minst med 1,1 millioner kroner. Pengene er fordelt ut fra elevtall og utjevningsfaktorer som blant annet geografisk avstand. - Mye penger til skolene, prosjektleder for Skolesekken, Astrid Holen? - Ja, men med tanke på at det er 600000 elever i grunnskolen, skal pengene få bein å gå på, sier hun.

Leselyst

Restbeløpet på 24 millioner kroner skal gå til spesielle prosjekter, blant annet for å øke leselysten og leseferdighetene blant barn og unge. Svarstad Haugland mener det er viktig å dra inn lokale aktører for at prosjektet skal bli vellykket. Mandag ble en 16 personers tverrfaglig referansegruppe oppnevnt. Gruppa som skal fungere fram til utgangen av 2005, består både av skoleledere, representanter fra departementene, formidlere og kunstnere. - Vi er veldig glade for å være med på dette prosjektet. Å ha kultur allerede i grunnskolen høres klokt ut, sier direktøren i Norsk Tipping, Reidar Nordby jr.

GALE LÆRERE, GLADE ELEVER: Elevene på Seterbråten skjønner bare én ting når lærerne kommer utkledd på skolen: Det er tid for nytt kulturprosjekt.