Skrekkens hus

I retten skyver stefaren skylden for alle seksuelle overgrep over på mora — og på barna, skriver Trude Ringheim.

OVERGREPSSAKEN I ALVDAL: Sverre Næss er forsvarer til 64-åringen i samtale med aktor Iris Storås i Sør-Østerdal tingrettslokaler på Elverum. Foto: Tomm W. Kristiansen
OVERGREPSSAKEN I ALVDAL: Sverre Næss er forsvarer til 64-åringen i samtale med aktor Iris Storås i Sør-Østerdal tingrettslokaler på Elverum. Foto: Tomm W. KristiansenVis mer

64-ÅRINGEN HEVDER at han dokumenterte seksuelle overgrep mot de to barna som betegnes som autister, for å samle bevis. Det påfallende er at han ikke grep inn og hindret overgrepene. Han varslet verken helsesøster eller politi. Han bare filmet og tok bilder av overgrepssituasjoner. Mannen tok også bilder av sin egen penis. Han sparte bildene i flere år, før han varslet Alvdal kommune.

I RETTEN
forsøkte tiltalte på alle måter å framstille seg selv som den passive, hjelpeløse part som ikke ville blande seg inn i samboerens «oppdragelse». Han framstilte barnas mor, den 46 år gamle kvinnen, som en ekstremt ustabil, umoden, manipulerende person og som seksuelt utagerende når hun var ruset.

I DEN PÅGÅENDE rettssaken i Nord-Østerdal tingrett, som avholdes i Sør-Østerdals lokaler med furuvegger på Elverum, sa de to hovedtiltalte seg ikke skyldig på de mest alvorlige tiltalepunktene om voldtekt, seksuelle overgrep og incest. 64-åringen sa seg delvis skyldig i å ha filmet overgrep. Hans forklaring i går må kunne sies å være tilpasset bildebevisene som foreligger.

TIL SAMMEN er fem personer tiltalt for overgrep mot fire barn; også et ektepar som nekter all skyld og en 63 år gammel mann og nabo som erkjenner straffskyld. Men 64-åringen og kvinnen (46) er de hovedtiltalte i saken som ryster Alvdal-bygda. De to ekskjærestene bidro selv til å rulle opp overgrepssaken da de utleverte bilder og video og plasserte hverandre i saksa.

FØRSTE DAG i rettssalen var krigen i gang mellom de to tidligere samboerne. Mens 64-åringen forklarte seg, stirret mora ned i bordet foran seg. Kvinnen ristet på hodet en rekke ganger. Det vil snart vise seg hvorvidt hun i sin forklaring kommer til å plassere all skyld på sin ekssamboer og framstille seg selv som et offer. Ifølge psykiatriske eksperter er både den hovedtiltalte mannen og kvinnen pedofile, og det er lagt ned påstand om lang tids forvaring for begge.

64-ÅRINGEN som har bodd i Málaga i Spania den siste tida, forklarte seg i retten, iført blå joggebukse og knallgrønn t-skjorte. Han viste ingen tegn på anger eller empati med barna som overgrepssaken handler om. Han omtalte derimot barnas utagerende oppførsel på en slik måte at barna ble klandret. Ved flere hendelser ble barna framstilt som «skyldige» for det de skal ha blitt utsatt for. Det var ubehagelig å sitte i retten og høre på.

NÅR MORA, den 46 år gamle kvinnen, skal forklare seg vil hun trolig ha fokus på sin ekssamboer. Uansett hva som faktisk har skjedd, og uansett hva dommen måtte bli, foreligger det bilder som viser ei mor som svikter de to yngste barna sine på det groveste. Første dag i retten snakker stefaren. Likevel er hovedfokus ofte på mor. Hva slags karakter er hun?

MORA SOM FRAMSTÅR i tiltalen er en kvinne som bryter med alle forestillinger om «den gode mor». I morsrollen ligger beskyttelse av barn som et imperativ. Det er fysisk vondt å høre hvordan ungene skal ha blitt utnyttet i sitt eget hjem. Når hjemmet er en faresone, og heller ikke mor er en beskytter, blir barn fredløse og ekstremt utsatte.

SCENENE SOM 64-åringen beskriver fra huset i skogen i Alvdal er urovekkende. Her tegnes bildet av et miljø uten ansvarlige voksne. Livet inne i huset beskrives som kaotisk med mye utagering, der et barn ofte løp avkledd rundt og unormale ting skjedde. Assosiasjonene går til «Picnic med døden» og «Twin Peaks». Man sitter igjen med en dyp uhyggefølelse om et skrekkens hus. Mens 64-åringen forklarer seg utover ettermiddagen, blir barnevernets manglende tilstedeværelse og innsats for barna bare mer påtakelig. Det er blitt sendt bekymringsmeldinger som ikke er blitt fulgt opp av kommunen. Det er ingen tvil om at barnevernet burde ha kommet på uventet besøk.

NÅR ORDFØREREN i Alvdal ber om at stedsnavnet ikke skal knyttes tett til saken, av hensyn til andre barn i den lille, tette bygda, er det forståelig. Men saken har som kjent også aspekter der kommunens manglende årvåkenhet og innsats må granskes og diskuteres. Det er nok dessverre slik at Aukrust-bygda blir knyttet til denne rystende saken for lang tid framover.

DEN FØRSTE DAG i retten gjorde aktor etter mitt skjønn en solid jobb. Statsadvokat Iris Storås framsto systematisk og klok i sin utspørring av 64-åringen. Bare den eldste jenta som er myndig skal forklare seg i rettslokalet. De andre barna har forklart seg i dommeravhør, utført av spesialister fra Barnehuset. Første dag i tingretten viser med all tydelighet at barnas bistandsadvokater må være på ballen. Når barna framstilles som skyldige, må alle alarmklokker være på.