«Skremmende» menn

BARNELOV: Elin Sollid i Aleneforeldrene skriver 31/12 i Dagbladet: «Det er skremmende at (menn) ... setter foreldreretten foran barns beste.» Men bak spørsmålet om hva som er bra for barn, finnes spørsmålet: hvem har rett til å bestemme dette. Ja, menn kan virke skremmende når de utfordrer kvinners hegemoni (jf. prof F Thuen, NRK 30/11-04). En ny barnelov må etter min mening revurdere motsetningsforholdet mellom menn som vil ha likeverd og skremte, standhaftige kvinner. Sollid synes her å mene det helt motsatte. Hun beskriver uten blygsel hvordan «høyt konfliktnivå» i dag fører til lavt samvær og sterk skjevdeling. Sollid er sikkert opptatt av barns beste. Men den beskrevne sammenhengen har som påfallende «bivirkning» at menn «disiplineres» til ikke å hevde likeverd. Her kan man snakke om et undertrykkende system.

SAMFUNNET KAN etter min mening best bidra med å klargjøre premissene for samarbeidet mellom de voksne etter samlivsbrudd. Samfunnets signaler er i dag tvetydige. På den ene siden gjennomsyres politikk, lovgivning og offentlige tiltak av likestilling. På den annen side har domstolene et regelrett forbud mot likeverd i barnefordeling og gir omsorgen til kvinnen i 80 prosent av normaltilfellene (S Cassidy, 04). Stilt overfor så sprikende signaler, er det ikke rart foreldre (ufrivillig) kommer i konflikt.Det er prisverdig at Bekkemellem åpner for ny lov. De mange enkeltmenn som har «tatt utfordringen» og utøvd direkteomsorg for sine barn, fortjener bedre enn dagens system. Etter min mening bør for øvrig menn som har levd tradisjonelt i samlivet også kunne oppnå likeverd i «særlivet» etter brudd. Men politisk har menn delvis seg selv å takke. Vi kan med fordel markere oss mer. Kjønn, familie og barn er mer interessante områder for menn enn menn alltid er klar over. I et liv ellers preget av prestasjon og «snever flinkhet» representerer barn livlighet, mangfold og kreativitet. Omsorg innebærer riktignok en fare for «feminisering». Feminiserte menn kjemper lite. Men menns maskulinitet kan ivaretas og utvikles. Vi trenger menns omsorg og menns hardhet til forsvar.