UTVELGELSE TIL INSPIRASJON: - Utruleg at mitt dikt skulle bli valgt til månandens våga eg ikkje ein gong å håpe på. Dette var stort og gjev verkeleg inspirasjonspåfyll til vidare skriving, takk og takk! Det skriver Stein Befring, her på tur sammen med datteren i Nordfjord for noen år siden. Foto: PRIVAT
UTVELGELSE TIL INSPIRASJON: - Utruleg at mitt dikt skulle bli valgt til månandens våga eg ikkje ein gong å håpe på. Dette var stort og gjev verkeleg inspirasjonspåfyll til vidare skriving, takk og takk! Det skriver Stein Befring, her på tur sammen med datteren i Nordfjord for noen år siden. Foto: PRIVATVis mer

Skrev vinnerdiktet en sein lørdagsnatt

Stein ble derfor ekstra overrasket over å bli månedens poet.

Av de fem sterke og varierte oktoberfinalistene i Diktkammeret, valgte juryen å kåre sevjerappar i lusekofte til månedens poet, med dette diktet:

å sveva stille i element utan hagler og pilkar

båten bøyer ned overflata
det er livsmembranen
mellom fuglar og fiskar
hender med blemmer
stikk hol på ei hinne
med lange skaft
på tofta ligg blod
og restar av slo
frå ei knivstukken tyngdekraft

sevjerappar i lusekofte

Det liflige pseudonymet skjuler en gammel kjenning; Stein Befring som ble månedens poet i september 2005. Den gangen sa Stein at Diktkammeret fungerte som et annet rom der han kunne være kreativ på andre premisser, og at han som poet var «på vei».

Og fremdeles har han det slik, geologen som til daglig jobber med oljeleting for Statoil.

— Geologi kan inspirera til mykje, mens skrivinga er eit fint pusterom der eg kan fundera for meg sjølv, forteller Stein.

— Kan du fortelle litt om diktet?

— Dette diktet skreiv eg ei sein laurdagsnatt — eg skreiv det rett inn på kammeret utan å få ein einaste respons. Difor var det svært overraskande å bli utvald, og ikkje minst gledeleg!   — Jeg ser det som en hyllest av fiskerlivet, men det har kanskje et dypere nivå i tillegg?

— Eg har mange gode opplevingar med fiske — med kameratar og med dotter mi — men eg tenkte ikkje spesielt på fiske då eg skreiv diktet. Det er noko med å vera i inngrep med elementa som vert speila i diktet. Og det kan kanskje òg lesast på ulike nivå; kona mi fekk assosiasjonar til opphavsmytar frå andre kantar av verda. Eg meinar at diktet grip tak i noko som kan vera universelt erfart.   Er det illustrerende at oktoberdiktet er skrevet på natta?

— Jau, det kan nok vera rett at diktinga til tider skjer seint på kvelden og gjerne på natta i helgene.
Sist gang gikk Stein til topps med det lille diktet «innestøpt og gjennomsiktig», som også står på trykk i boka diktkammerboka «Å våga seg ut i ord», en bok Stein mener er et must for diktinteresserte. Av andre nyere utgivelser anbefaler han «Verden finnes ikke på kartet» med gjendiktninger av poesi fra hele verden (undertittel), der Pedro Carmona-Alvarez og Gunnar Wærnes har vært redaktører.

Vi takker for tipset og gjenhøret, og gratulerer med oktobertittelen!

Les juryens kommentar:

I flytande svev
Me i juryen meiner at denne poeten har klart å skildra den heilt spesielle kjensla og opplevinga det er å røre seg på ei vassflate på kloden vår. Gjennom ei varsam tilnærming i dei første linjene, der me mest ikkje trur at hinna som båten glir gjennom kan halde oss oppe. Den bøyer seg. Me svevar i eit flytande element. Ei hinne som er ein membran mellom to element, mellom fisken og fuglen sitt rike. Rett nok ei hinne som både fiskar og fuglar kan bryte gjennom, men likevel eit markert skilje. Men mennesket stikk hol på hinna med årene. Og dermed er me attende i den kjende kvardagen. Mennesket fiskar og tek livet av fangsten sin. Me held kring årene og stikk dei nedi sjøvatnet. I botn av båten ligg blod etter fisken me fekk og sløya. For å markera denne vendinga attende til det faste og kvardagslege, nyttar poeten enderim og liksom bankar den stabile røynda fast med tyngdekraft. Men tittelen seier noko om at den som talar i diktet, kanskje bare vil sveva i ei poetisk stemning i elementet, utan å etterlate seg spor frå ei «knivstukken tyngdekraft»? Er det mogleg? Er det ønskeleg? Juryen sender med glede desse spørsmåla vidare som månadens dikt.

For juryen,
Helge Torvund

DIKT I DAGBLADET:
Diktkammeret (startet 2001) er Dagbladet.nos diktforum for skrivende i alle aldre.
Skolekammeret (startet 2003) er tilsvarende et diktforum for elever til og med videregående skole.
• Diktlærer Helge Torvund kommenterer løpende utvalgte dikt i Diktkammeret, mens Kristian Rishøi har samme rolle i Skolekammeret.
• Hver måned kårer juryen — som består av Helge Torvund, Kristian Rishøi og Maria Børja — de beste diktene. Alle disse trykkes i Dagbladets papirutgave (med forbehold om lengde). Én av finalistene fra hvert forum blir dessuten kåret til månedens poet.
• I tillegg tilbyr Dagbladet Dikt.no, et skriveverksted der det i tillegg til dikt er mulig å sende inn og diskutere sjangere som noveller, sangtekster og sakprosa.

DIKTKAMMERET I BOKFORM:
Mange av kammerpoetene har etter hvert debutert i bokform og det er laget tre bøker i tilknytning til foraene:
• «Diktkammeret. Å skriva poesi» av Helge Torvund med leksjoner i diktskriving og dikteksempler (Samlaget 2001)
• «Faen ta tyngdekrafta» med poeter fra Skolekammeret (Gyldendal Norsk Forlag 2008)
• «Å våga seg ut i ord — Diktkammeret ti år»: jubileumsutgave om og av Diktkammerets første ti år (Samlaget 2011)

Les også: Helge Torvunds leksjoner — en gavepakke til skrivende!