Monika saken  viste oss at politiet i Norge lider av en mangelfull etterforskningsledelse. Det er det på tide å gjøre noe med, skriver stortingsrepresentant Elvenes (H). Bildet er av boka "Monika saken" skrevet av politivarsleren Robin Schaefer.
Monika saken viste oss at politiet i Norge lider av en mangelfull etterforskningsledelse. Det er det på tide å gjøre noe med, skriver stortingsrepresentant Elvenes (H). Bildet er av boka "Monika saken" skrevet av politivarsleren Robin Schaefer.Vis mer

Skrikende endringsbehov i politiet

Tiden er overmoden for en dyptgående reform.

Meninger

Dagbladets oppslag 10/2 om alt som sviktet i Monika-saken er rystende. Rapporten viser at en av årsakene til at det sviktet så fullstendig er mangelfull etterforskningsledelse. Igjen hører vi om mangelfull ledelse. Gjørv-kommisjonen felte en hard dom over holdninger, kultur og ledelse i politiet. Tiden er overmoden for dyptgripende organisatoriske endringer i politiet. Det er for mange politidistrikter uten kompetanse til å oppklare kompliserte kriminalsaker.

Riksadvokaten har lenge ropt et varsko for etterforskningsoppgavene i politiet. Han har etterlyst den politifaglige etterforskningslederen som er fraværende mange steder. Monika-saken viser hvor hjerteskjærende konsekvensene kan bli når etterforskningen svikter.

Politiet har vært kjent med at etterforskningsfaget halter. Politidirektoratets rapport «Etterforskningsarbeid i politiet 2013» påpekte rekrutteringssvikt til etterforskningsfaget, stort gjennomtrekk, lav status, og manglende sertifisering og etterutdannelse. Etterforskningsfaget trenger høyere status og samme karrieremuligheter som operativ tjeneste.

Det er uakseptable store sprik mellom politidistriktene hva gjelder saksbehandlingstid og oppklaringsprosent. Mange av dagens 27 politidistrikter har små og sårbare etterforskningsmiljøer som hindrer effektiv etterforskning. Derfor vil regjeringen om kort tid legge frem en sak om dyptgående reformer av politiet. Det vil være et krav at politiets straffesaksarbeid skal forbedres. Andelen straffesaker som skal oppklares skal økes. Saksbehandlingstida skal reduseres. Antall ikke påtaleavgjorte saker skal reduseres betydelig, og tid fra anmeldelse til rettskraftig dom skal reduseres. Politiet skal ikke seile videre på samme kjøl som i dag.