Skrivefryd

I den nye boka «Skrivefryd og penneskrekk» tar Jorunn Hareide for seg selvframstillingene til fem kvinnelige 1800-tallsforfattere.

Vi møter Camilla Collett, Hanna Winsnes, Gustava Kielland, Magdalene Thoresen og Marie Wexelsen.

Dette er kvinner som grep pennen i midten av forrige århundre, en stund før det moderne gjennombrudd.

Jorunn Hareide ønsker å bringe leseren tilbake til denne «førmoderne» tida. Boka, som er utgitt på Cappelen Akademiske Forlag, henvender seg til alle litteraturinteresserte.