Skriver Europas historie

Karsten Alnæs hadde knapt gjort seg ferdig med norgeshistorien i fem bind, før han kastet seg på en ny maratonoppgave.

Nå kommer «Historien om Europa» i fire bind.

Alnæs' storverk «Historien om Norge» har vært en suksesshistorie - de fem bindene er etter hvert blitt solgt i godt over 200000 eksemplarer til sammen. Nå utvider forfatteren sitt historiebilde og akter å gå løpet gjennom Europa fra 1300 til 1940 i fire bind. Det første foreligger i midten av mars i år.

Enkeltmennesker

- Dette er en gammel drøm jeg har hatt. Jeg har hatt en lidenskap og interesse for europeisk historie siden studieåra. I hele mitt liv har jeg lest nysgjerrig om temaet, jeg har foretatt mange reiser, bodd flere steder og snakker flere europeiske språk. Du kan godt si at dette prosjektet oppsummerer mye av mitt liv, sier Alnæs.

Med drøyt 700 år historie å forholde seg til, skal mye informasjon strømme gjennom det alnæske hodet før det kommer ut i fire bind.

- Det er helt klart et utvalgsproblem. Men det blir delvis et subjektivt valg fra min side. Det er en stor fordel og et privilegium. I likhet med norgeshistorien, vil jeg også i disse bøkene gå ned på hverdagsmennesker, både kjente og ukjente og følge dem i nærlys.

- Og hvordan klarer Karsten Alnæs anno 2003 å vite hvordan europeerne tenkte på 1400-tallet?

- Det finnes utrolig mye kildemateriale å ta fra i et slikt arbeid. Et stort antall brev, dokumenter og dagbøker bringer oss tett innpå enkeltmenneskene. Det er også en rik forskning å øse av.

Alnæs har skrevet ferdig det første bindet - og er på god vei med det andre, som kommer i 2005. De motstridende kreftene i det europeiske mennesket vil stå sentralt i verket.

- Jeg vil legge hovedvekt på vår kulturarv som tar opp i seg humanitet, demokrati og menneskeverd. Jeg vil se nærmere på de fellesverdiene som ligger til grunn for vår eksistens, og hvordan malerkunst, musikk, litteratur, filosofi og arkitektur er blitt overlevert til oss europeere. Men jeg har også en vilje og en lyst til å formidle de mørke sidene i den europeiske historien.

Europa i krise

Det starter da heller ikke fredelig. Alnæs har ikke valgt åra rundt 1300 på grunn av svartedauden. Men det var nok av andre svarte flekker på sinnet på den tida også.

- Jeg har valgt dette tidspunktet fordi det er da slagordet Europa for første gang fikk en betydning for dem som bodde der. Det første bindet starter med et Europa i krise, med epidemier, kriger, hungersnød, indre splid og religionskonflikter.

Alnæs skal for øvrig være forgrunnsfigur i NRKs nye serie om norgeshistorien, basert på hans bøker. De første åtte episodene sendes i mars/april, de siste åtte til høsten.

EN GAMMEL DRØM har gått i oppfyllelse for Karsten Alnæs når han nå i flere år skal jobbe med Europas historie.