- Skrue er romantiker

- Onkel Skrue er ingen ond og grådig kapitalist. Han er ikke opptatt av at pengene skal skaffe ham makt. Snarere er han en sentimental romantiker, som koser seg med minnene om hvordan han tjente hver enkelt mynt i pengebingen.

Denne analysen av onkel Skrues psykologi blir framlagt av hans «biograf», den amerikanske tegneren Don Rosa.

- Skrue bruker aldri penger. Hver av myntene hans er et trofé. Derfor er han gjerrig. Han er en stor eventyrer, som elsker det han har opplevd. Derfor nyter han å bli minnet om det. Hver mynt forteller ham en historie. Myntene er kort sagt hans liv.

- Du er selv en ivrig seriesamler. Har du det samme forholdet til serier som Skrue til mynter?

- Der sier du noe. Du skal se det er et element av selvbiografi i denne boka.

Korrekte detaljer

Opp gjennom 1990-tallet har den populære Donald-tegneren Don Rosa på oppdrag fra forlaget Egmont jobbet med 12 kapitler av Skrues liv, som nå er samlet i den tjukke boka «Skrue McDucks liv og levned», som også inneholder Don Rosas egne kommentarer, helsides tegninger m.m.

- Mitt utgangspunkt er Carl Barks' fortellinger om Skrue McDuck, forteller Don Rosa.

- Jeg er dessuten svært opptatt av historie og synes det er spennende å gjøre alle de historiske detaljene så korrekte som mulig. Men først og fremst har jeg holdt meg til alle de henvisningene Skrue gjør til sin fortid i Barks' historie. Det kan være replikker i helt andre fortellinger om hvordan han husker at han var skopusser eller gullgraver eller cowboy eller hva som helst. Henvisningen kan være begrenset til for eksempel en bisetning i en replikk i fjerde rute på side sju i en lang fortelling. Siden har jeg systematisert alle disse opplysningene og fulgt dem kronologisk.

Bekrefter Barks

- Ut fra dette har du lagd dine egne historier?

- Jeg forsøker å gjøre tre ting på en gang: For det første har jeg bakt samtlige «fakta», eller «Barks-kjensgjerninger» som jeg kaller dem, inn i biografien. For det andre ønsker jeg at alle de historiske kulissene fra Skottland, Det ville vesten, Australia, Sør-Afrika, Alaska, Canada og USA skal være riktige. For det tredje har jeg ut fra dette lagd egne, dramatiske fortellinger med begynnelse, handling og slutt.

- Donald-purister vil kanskje hevde at du maltrakterer Barks' verk på denne måten?

- Jeg ser det ikke slik. For meg er Barks den beste. Jeg er hemningsløs Barks-fan. Min bok er ikke et alternativ til Barks. Den er snarere en bekreftelse av den bakgrunnen han selv har gitt onkel Skrue.

Foruten historiske fakta har Don Rosa også brukt referanser til andre deler av vår tids populærkultur.

Citizen Kane

- Jeg elsker film, og har hentet både replikker og scener fra filmer jeg er glad i, blant andre «Citizen Kane».
Andre henvisninger kan være fra MAD Magazine, fra gamle TV-serier, iblant så obskure at bare jeg kjenner dem igjen. Men da gleder jeg i hvert fall meg selv.

Don Rosa