TIL RETTEN: Skuespillerforbundet sentralt går til sak mot Det Norske Teatret. Ifølge teatersjefen er det derimot ingen konflikt lokalt. Bildet er fra forestillingen «Tenk Om» på Det norske Teatret. FOTO: Det Norske Teatret. 
TIL RETTEN: Skuespillerforbundet sentralt går til sak mot Det Norske Teatret. Ifølge teatersjefen er det derimot ingen konflikt lokalt. Bildet er fra forestillingen «Tenk Om» på Det norske Teatret. FOTO: Det Norske Teatret. Vis mer

­

Skuespillerforbundet går til sak mot Det Norske Teatret

Går til retten fordi teatret innfører søndag som en fast spilledag. 

(Dagbladet): Norsk Skuespillerforbund tar ut stevning mot Arbeidsgiverforeningen Spekter og Det Norske Teatret, fordi de innfører søndag som fast spilledag.

Skuespillere ved de faste teatrene har hatt fri hver søndag siden 1967, og ifølge skuespillerforbundet har tariffavtalen kun åpnet for unntak i spesielle tilfeller.

Norsk Skuespillerforbund og Det Norske Teatret inngikk i 2014 en midlertidig avtale om at Det Norske Teatret kunne spille et begrenset antall søndager. Denne utløp i april 2016, men Det Norske Teatret har nå innført søndag som fast spilledag, med inntil to forestillinger hver søndag. Det er i strid med tariffavtalen, mener Norsk Skuespillerforbund.

- Bryter tariffavtalen

Forbundsleder Knut Alfsen sier de har hatt gjentatte forsøk på å løse dette gjennom lokale forhandlinger, men at de nå ser seg nødt til å la Arbeidsretten avgjøre saken.

- Når teatret plutselig bestemmer at vi skal spille hver eneste søndag i sesongen bryter det avtalen. Vi fikk søndagsfri helt tilbake i 1966, da det var en skuespillerstreik. Siden da har ingen av de store teatrene hatt søndag som fast spilledag, sier Alfsen til Dagladet.

Han forteller at de har åpnet for prøveordninger med søndagsspilling, gjennom lokale avtaler.

- Men hvis det skal bli en fast ordning må det inn i tariffavtalen og da må tariffavtalen endres. Nå har de bare begynt å sette opp forestillinger på søndager, sier han.

Alfsen poengterer at stevingen ikke handler om hvorvidt de skal spille på søndager eller ikke, men at tariffavtalen ikke åpner for søndagsspilling som en fast ordning.

- Ingen konflikt lokalt

Erik Ulfsby, teatersjef ved Det Norske Teatret, mener at de og Spekter holder seg helt innenfor tariffavtalen.

- Det er selvfølgelig helt i orden for oss at Skuespillerforbundet sentralt vil ha Arbeidsretten til å avklare det prinsippielle. Her lokalt er det derimot ingen konflikt. Det er ikke slik at skuespillere ved Det Norske Teatret nå spiller opp mot to forestillinger hver søndag. I snitt spiller de i overkant av tre søndager per kalenderår, sier Ulfsby til Dagladet.

Han legger til at skuespillerne har fått fri hver lørdag formiddag, mens de normalt jobber fra 11.00 til 15.00 ved andre teatre.

Ulfsby mener de har funnet en god løsning.

- Alle vet at det å for eksempel rekke en familieforestilling klokken fem en hverdag, når man har barn, ikke er lett. Nå har vi en ordning som gir skuespillerne mer fri i helgen enn de hadde før, som øker inntektene til teatret slik at vi kan ansette flere, og som gir publikum et markert bedre tilbud sier Ulfsby.

- Ikke annet valg

Skuespillerforbundet har engasjert advokat Christopher Hansteen fra advokatfirmaet Grette til å føre saken for retten. Han er klar på at han mener Det Norske Teatret bryter tariffavtalen.

– Søndagsfri er et viktig gode for skuespillere som for andre yrkesgrupper. Når arbeidsgiver bryter 50-års praksis ved ensidig å innføre en fast ordning med søndagsforestillinger, har Skuespillerforbundet ikke annet valg enn å gå til rettslige skritt for å ivareta medlemmenes rettigheter, sier Christopher Hansteen i en presseuttalelse.