Skuffende kritikk

KRITIKKEN NYLIG nylig reist i Dagbladet mot den internasjonale gjenoppbyggingsinnsatsen etter tsunamikatastrofen er både skuffende og villedende.Norge og det norske folk kan med rette være stolte av de generøse norske bidrag til de tusnami-rammede områdene. Den norske stat bidro med 1,2 milliarder kroner. Påstanden om at disse pengene blir stående ubrukt på en konto i Verdensbanken tilslører virkeligheten. I februar ba den indonesiske regjering Verdensbanken om å etablere og administrere et multigiverfond. Gjennom fondet samles ressurser fra flere givere, og man unngår å etablere et utall bankkontoer og prosjekter. For indonesiske myndigheter betyr dette mindre byråkrati. Bruken av fondets midler er i gang. Et styre bestående av giverland, Indonesias regjering, internasjonale og lokale frivillige organisasjoner og FN gir råd om hvordan pengene skal brukes. EU-kommisjonen, Nederland, Verdensbanken, Danmark og Sverige er blant de som har lovet over tre milliarder kroner i bistand til multigiverfondet. Norge innbetalte sitt bidrag til fondet - 120 millioner kroner - for under to uker siden.

NORGES GENERØSE støtte vil bidra til husbygging, til lokal infrastruktur som skoler og veier, og til å gjenskape eiendomsrettigheter. Fondets innsats i de rammede områdene baseres på ønsker og beslutninger fra lokalsamfunnene. Innbyggerne i Aceh vil selv avgjøre hvordan bistanden fra Norge og andre givere kan brukes best mulig. Frustrasjonen som Raymond Johansen og andre uttrykker over den sene framgangen i arbeidet er forståelig. Men gjenoppbyggingen av Aceh vil ta lang tid. Indonesias planer for arbeidet strekker seg til 2009. Og det handler ikke bare om å gjenoppbygge det som var. Vi må bygge noe som er bedre, og legge grunnlaget for langsiktig utvikling i et av Indonesias fattigste områder.

VÅRT ARBEID har såvidt begynt, og det gjenstår flere års innsats før gjenoppbyggingen er fullført. Multigiverfondet utgjør bare en liten del av den nødvendige innsatsen, beregnet å koste over 33 milliarder kroner bare i Indonesia. Foruten å administrere og bidra til multigiverfondet støtter Verdensbanken gjenoppbyggingen også på andre måter. I februar åpnet Verdensbanken i fellesskap med flere andre givere et kontor i Banda Aceh, for å være tilstede der behovene er størst. Verdensbanken er fast bestemt på å gjøre seg fortjent til den tillit vi har blitt gitt - både av Indonesia og internasjonale givere - til å bistå det internasjonale gjenoppbyggingsarbeidet.