Skyggeboksing

MAGNUS E.MARSDAL gjør i Dagbladet 26 april et forsøk på å få VG til å fokusere på utenrikspolitikk fremfor spekulasjoner om hvem som blir Norges fremtidige utenriksminister. Marsdals etterlysning av politikk er helt på sin plass. Marsdals fokus og diskusjonstema forundrer derimot noe. I artikkelen ber han Jan Petersen, Jan Egeland, Thorbjørn Jagland, Erik Solheim og andre svare på om de vil kalle alt militært personell hjem fra Irak dersom de blir utenriksminister. Dersom Marsdal hadde fulgt med eller sjekket, ville han visst svaret på sin utfordring. Punkt 1. Arbeiderpartiet vedtok på landsmøtet i april en uttalelse med følgende ordlyd: «Norge må trekke ut militært personell i Irak og ikke ha styrker i landet før disse er del av en reell multinasjonal fredsstyrke under FN-mandat, basert på irakernes ønske.» I Arbeiderpartiet er det slik at det er partiets vedtatte politikk som gjelder. Punkt 2. Vedtaket var helt i tråd med det partiet tidligere har gjort i Stortinget når vi gikk imot å la de resterende offiserene bli i Irak.

DA USA ERKLÆRTE krigen som avsluttet sommeren 2003 oppfordret FN medlemslandene til å delta i stabiliseringen av Irak, og Arbeiderpartiet mente det var riktig å etterkomme det ønsket. For oss var det da en forutsetning at FN skulle spille en sentral rolle i overgangen til et sivilt Irakisk styre og at det skulle tas konkrete skritt for å løse Palestina spørsmålet. Dessverre overlot ikke amerikanerne den rollen til FN og det internasjonale samfunnet. Irakerne oppfattet derfor fortsatt styrkene som en okkupasjon. For oss som hadde vært imot krigen i utgangspunktet, var det uholdbart å bli oppfattet som del av en okkupasjonsstyrke. Lovnaden om Palestina ble heller ikke oppfylt. Arbeiderpartiet mente derfor det var feil å beholde styrkene i Irak når Norge kan gjøre bedre nytte for seg andre steder med store behov. Som Marsdal sier: Norge skal være både et fredsland og folkerettsland.

«No må denne debatten gå fra person til politikk» krever Marsdal i sin artikkel. Da sparker han seg selv på leggen når han samtidig ber om en «Nasjonal prøve» for utenriksministere og avkrever svar fra personer. Det er i hvert fall med på å skape personfokus i politikken. Arbeiderpartiet har en klar politikk og hos oss er det vårt partiprogram og vedtatte politikk som teller. Velgerne skal vite hva de får når de stemmer på oss.