- Skyldes ikke aksjesalget

- Salget av aksjene har ingen ting med suspensjonen å gjøre, sier avtroppende P4-sjef Svein Larsen. Han benekter også at suspensjonen har noe med den generelle uroen i radiokanalen å gjøre.

- Det foretas redaksjonelle vurderinger i P4, men det er en egen sak. Det eneste jeg kan si er at det ikke har noe med supensjonen å gjøre.

- Hva er da grunnen?
- Det dreier seg om forhold som eventuelt kan ha økonomiske konsekvenser. Derfor kan jeg ikke si noe før etter styremøtet, sier Larsen til Dagbladet.

- Hvorfor valgte du å selge aksjer bare to dager før styremøtet?
- Jeg var ikke kjent med at det var snakk om suspensjon, og befant meg i såkalt grønn periode, sier Larsen. Han kvittet seg med om lag 15 prosent av sin aksjepost i kanalen.

Svein Larsen skal i dagens styremøte også diskutere sin egen fratreden.

- Ser du det uheldige i at du er på vei ut og at det heller ikke er konstituert noen i stillingen?
- Ja, på en måte. Men jeg vil gjerne ha brakt denne turbulensen til ende, sier Larsen. Han ser ikke dramatikken i kuttforslagene, og understreker at man skal drive kostnadseffektivt også når kanalen går bra.

I P4 har stemningen blant de ansatte vært amper etter at forslagene til nedskjæringer både i staben og budsjettene ble kjent. Programsjef Svein Torgersen har sagt takk for seg, og om lag 25 andre medarbeidere skal ha begynt å snuse på andre jobber.

Klubbleder Anders Tangen setter nå sin lit til at styret rydder opp.

- Vi håper de er seg sitt ansvar bevisst, sier han. Tangen vet lite om suspensjonen, men reagerer på at ledelsen gjennomfører kutt før styret har fått tatt stilling til det.
Hans eget program, «Tid for Tangen», blir for øvrig borte fra lufta etter nyttår til tross for at det er kanalens tredje mest populære. I P4 spekuleres det på om det er et takk for sist for at klubblederen har engasjert seg i uroen i radiokanalen.