Slå tilbake!

VOLDTEKT: Denne sommeren har blitt kåret til tidenes voldtekts-sommer. Om det virkelig har vært så fryktelig mange flere voldtekter enn det pleier, er uvisst. Det som derimot er sikkert, er at mediene endelig har fokusert på temaet. At mediene endelig har fått øynene opp for dette er vel og bra, men hva er så deres løsning på problemet? Kle på deg jente, gå ikke aleine hjem om kvelden, og ikke drikk deg full! Når vi vet at mesteparten av alle voldtekter foregår i nære relasjoner, har vi ikke helt tro på at disse forholdsreglene vil gjøre så mye med statistikken.

ER DET virkelig hos jenta problemet ligger? Bør ikke jenter få spankulere nakne nedover Karl Johan uten å bli voldtatt? Uansett skjørtelengde - jenter ber aldri om å bli voldtatt! Seksuell trakassering er en effektiv måte å kontrollere jenters oppførsel på. Seksualisert vold er et grovt maktovergrep fra overgripers side. Det er viktig å legge skylden på riktig person. Den som blir voldtatt er aldri den skyldige.«Slå tilbake mot seksuell trakassering» heter en kampanje som SU nå setter i gang. Seksuell trakassering handler om uønsket oppmerksomhet rettet mot kjønn. Det er jenter som i størst grad blir utsatt for seksuell trakassering. Det dreier seg om alt fra å bli kalt hore eller klådd på rumpa i klasserommet til voldtekt. Voldtekt er seksuell trakassering på det groveste, og det er kanskje det aller kjipeste jenter kan bli utsatt for. Seksuell trakassering handler om å bli fratatt noe av det mest grunnleggende i et menneskes liv. Nemlig retten til å bestemme over sin egen kropp.

I SU mener vi løsningen må være å få jenter til å løfte hodet, ta plass, ha tro på seg selv, sette egne grenser, tørre og si NEI! Fordi dette i størst grad rammer jenter, arrangere vi feministisk selvforsvarskurs. På feministisk selvforsvarskurs lærer jenter nettopp disse tingene i tillegg til noen enkle forsvarsteknikker - sånn i tilfelle. Men det viktigste jentene lærer er rett og slett å få troen på seg selv, å tørre å sette egne grenser og tørre å si NEI!