Slakter Bokbadet

Litteraturforsker Tore Rem har analysert de siste 14 programmene av NRKs «Bokbadet». Han er kommet fram til at det er noen forferdelige greier.

I det siste nummeret av bladet Forfatteren, medlemsorganet til Den norske Forfatterforening, tar Rem et kraftig oppgjør med litteraturprogrammet ledet av Anne Grosvold.

Litteraturforskeren ved Universitetet i Oslo mener at programmet lider stort under fraværet av kritikk, at det opprettholder de romantiske mytene om forfattergjerningen og at litteraturen temmes.

Uviktig

- «Bokbadet» har en automatikk som er søvndyssende. Det er et fast ritual der forfatterne blir utsatt for grenseløs beundring, men der kritikk og dialog uteblir fullstendig. Ingenting står på spill, programmet er uten farlighet og brodd, sier Rem. «Bøker bades, bøker vaskes. Eller: litteraturen temmes. Det skjer gjennom den ensformige positiviteten, ved den totale mangel på disharmoni som programmet legger opp til,» skriver Rem i sin artikkel.

- Når ble du sist overrasket ved å se «Bokbadet»? Programmet velger å befeste mytene om forfattere er noen som står over oss andre. Det er ingen holdning om at litteratur er viktig. Personfokuseringen er det sentrale. Men det er jo en illusjon, dette, at litteraturen ikke er forankret i en materiell og allmenn virkelighet.

Underholdning

- NRK er helt ambisjonsløse når det gjelder litteratur på fjernsyn. Alt er overlatt til P2. Jeg har et ønske om at de skal komme mer inn på hvordan litteratur skaper sin egen betydning. At de også gikk inn på de sentrale aktivitetene i bokbransjen - litteraturkritikk, forleggeri og den generelle maktkampen vi nå ser utspille seg mellom ulike aktører. Program som «Store Studio» og «Stereo» har format og potensial til å ta opp dette. Men sjansen er ikke grepet, mener Rem.

Anne Grosvold ønsker ikke å kommentere Rems utspill. Ales Ree, prosjektleder for «Bokbadet», tar kritikken fra Rem med knusende ro.

- Vi hører dette hvert år. «Bokbadet» er ment å være en underholdende litterturdekning. Dette kravet oppfyller vi godt, og Anne Grosvold er en glimrende programleder, sier Ree, som hevder at litteraturkritikken ligger i bokutvalget.

Hun mener Tore Rem skyter utenfor mål når han bruker argumenter som at programmet er uten farlighet og brodd.

- Det skal ikke være farlig. Kritikk er ikke fjernsynets form, mener Ales Ree.

KRASS: - Den framtidas forsker som vil vie sitt liv til å skrive smigerens historie, bør sikre seg tilgang til «Bokbadet» som kildemateriale, sier litteraturforsker Tore Rem. Han har analysert de siste 14 programmene fra Rockefeller i Oslo.