Slakter favorisering av TV 2

Trøbbel i det digitale bakkenettet.

(Dagbladet.no): Det nye digitale bakkenettet bygges ut og driftes av Norges Televisjon (NTV), som har fått konsesjon fram til 1. juni 2026.

NTV er deleid av Telenor, NRK og TV 2. De samme selskapene eier også RiksTV, som tilbyr den mye omstridte kanalpakken som tilbys gjennom det digitale bakkenettet. TV 2 har fått med fire av sine kanaler i grunnpakken og ytterligere én i ekstrapakken.

Nå mener Post- og teletilsynet (PT) at kanalen har fått for gode vilkår, og varsler vedtak i et brev til NTV.

- Favorisering

- Det vi reagerer på er den favoriseringen som har skjedd i forhold til TV 2. Det går på en rekke forhold, blant annet pris, avtalens lengde og forutsigbarhet, sier avdelingsdirektør Torstein Olsen i Post- og teletilsynet til Dagbladet.no.

I konsesjonen som er gitt til NTV står det i kapittel 4.8 at «NTV skal gi alle kringkastere som ønsker det tilbud om formidling i bakkenettet på ikke-diskriminerende vilkår».

Post- og teletilsynet skriver i dagens varsel at omstendighetene rundt og innholdet i TV 2s avtale med NTV innebærer et brudd på konsesjonen:

- PT meiner at den samla effekten av TV2 sine vilkår har ein konkurransevridande verknad av eit slikt omfang at krava i konsesjonen ikkje er oppfylte, og varslar derfor vedtak om retting.

KANALKLUSS:
Administrerende direktør i RiksTV, Espen Thorsby, viser her fram RiksTV-kanalpakken som er blitt kraftig kritisert. I dag har Post- og teletilsynet sendt et varsel til konsesjonshaver NTV om av TV 2 kan ha fått for gode vilkår. Foto: JARL FR. ERICHSEN / SCANPIX
KANALKLUSS: Administrerende direktør i RiksTV, Espen Thorsby, viser her fram RiksTV-kanalpakken som er blitt kraftig kritisert. I dag har Post- og teletilsynet sendt et varsel til konsesjonshaver NTV om av TV 2 kan ha fått for gode vilkår. Foto: JARL FR. ERICHSEN / SCANPIX Vis mer

Går hardt ut

NTV får nå én måned på seg på å kommentere varselet fra tilsynet.

Etter det Dagbladet.no kjenner til, er det sjeldent at Post- og teletilsynet går så hardt ut mot en konsesjonshaver som de gjør i dag.

- Vi håper nå det vil skje en reforhandling, slik at avtalevilkårene i forhold til kringkasterne blir bedre balansert, sier Olsen i PT til Dagbladet.no.

- Vi erkjenner at TV 2 kanskje vil kunne oppnå bedre vilkår enn mindre kringkastere som har fått plass i bakkenettet. Det går likevel en grense, sier han videre.

NTV tar nå brevet fra Post- og teletilsynet til etteretning:

- Vi har bestemt oss for ikke å kommentere saken. Vi skal gjøre en grundig jobb og komme tilbake til tilsynet innen fristens utløp, sier kommunikasjonsdirektør Anne Karin Augland i NTV til Dagbladet.no.

I en pressemelding fra RiksTV uttaler administrerende direktør Espen Thorsby at han mener at konsesjonen er oppfylt:

- Umiddelbart reagerer vi på det vi mener er flere faktiske feil i varselet, og registrerer at PT kommer med flere ubegrunnede påstander. Vi har likevel bestemt oss for at vi ikke skal forhåndsprosedere saken i mediene, men heller konsentrere oss om å lage et grundig svar til tilsynet. Vi finner grunn til å understreke at dette er et varsel, og ikke et endelig vedtak, sier Thorsby i pressemeldingen.

Det har ikke lykkes Dagbladet.no å komme i kontakt med kommunikasjonsdirektør Rune Indrøy i TV 2 for kommentar.