Slakter norsk presse

Den tyske forfatteren Hans Magnus Enzenberger slakter seks norske aviser i siste nummer av Samtiden. De har gjennom mange år bevist at de er overflødige og bør avskaffe seg selv, mener han.

Enzenberger studerte Aftenposten, Dagsavisen, VG, Dagbladet, Dagens Næringsliv og Klassekampen i fire uker i oktober 2001. I artikkelen «Verden skrumper på avispapiret» i siste nummer av Samtiden sammenlikner han avisenes utenriksdekning med seks europeiske aviser, og finner at de norske avisene er innadvendte, selvopptatte og ekstremt nasjonalt orienterte.

- De europeiske avisene er åpenbart kommet til den innsikt at verden utenfor er større enn deres eget land. Derfor står utenlandsnyhetene alltid på de første sidene. Med sin nasjonale navlebeskuelse inntar de norske mediene en besynderlig outsiderposisjon, skriver Enzenberger.

Forutinntatt

I dag er artikkelen utgangspunkt for et seminar med tittelen «Skrumper verden på avispapiret?» på Blindern.

Dagbladets kulturredaktør Eva Bratholm skal delta i debatten.

- Enzenberger har i mange år kommet med interessante betraktninger, men denne gangen er jeg skuffet. Han virker svært forutinntatt og blendet av stereotypier, sier Bratholm, som selv har studert avisene fra den samme perioden.

- Oktober 2001 er en av de månedene da norsk presse var mest interessert i verden rundt seg. Riktignok handlet det mye om terror, men det var jo det verden var opptatt av da. Jeg deler ikke Enzenbergers oppfatninger, og finner det vanskelig å forstå at han ikke har sett alt det utenriksstoffet som faktisk fins, sier Bratholm.

«Provinsiell lapskaus»

Hans Magnus Enzenberger bodde i Norge fra 1956 til 1964. I 1984 ga han ut boka «Norsk utakt», en analyse av Norge sett med en utlendings øyne. Også der får norsk presse gjennomgå. «Pressestøtten har omgjort skogen av aviser til et verneområde for dilettanter. Det angivelige mangfoldet viser seg som en provinsiell lapskaus,» heter det der. Når det gjelder norsk presse anno 2002, er Enzenberger mest overrasket over at nordmenn ikke lar seg fordumme av ignorante medier.

KRITISK: Den tyske forfatteren Hans Magnus Enzenberger er ikke nådig i sin kritikk av norske mediers utenriksdekning. I dag møter han representanter for pressen til debatt på Blindern.