Slakter sin egen avdeling

Dramasjef Hans Rossiné sitter i et utvalg som foreslår å slakte halvparten av sine egne ansatte. Kollegene er i sjokk, og mener forslaget vil legge NRK Drama brakk.

I sommer sikret NRK 17 av 18 mulige priser under tv-bransjens gallashow «Gullruten». Dramasjef Hans Rossiné fikk æren av å rose sine kolleger direkte på TV2 den lørdagskvelden.

Nå foreslår Rossiné å slakte halvparten av dramaavdelingen. Utvalget han sitter i, vil legge ut mer av dramaproduksjonen til eksterne, uavhengige produksjonsselskaper. En annen mulighet som vurderes, er å la andre lage enkeltprogrammer for NRK.

Fra nyttår slipper NRK å betale moms på varer og tjenester utenfra, og dermed kan NRK årlig spare rundt 110 millioner kroner.

Sjokk

Ansatte som Dagbladet har snakket med, sier de er sjokkert, forbannet og opprørt.

- Vi kan vel si det sånn at livet har hatt bedre dager. Dette er i realiteten en slakt av dramaavdelingen. Det er ikke noen tvil om at forslaget kommer til å bli et hett tema på fredagens avdelingsmøte, sier en ansatt i NRK Drama til Dagbladet.

Dramasjef Rossiné sitter mellom barken og veden, men har valgt å være med i utvalget for at han og avdelingen skal kunne komme best mulig ut av det. Han vil ikke si noe om hva utvalget tenker, fordi de ennå ikke har bestemt seg for hva de vil gjøre.

- NRK Drama må ut og samprodusere mer enn vi gjør i dag. Det er både ønskelig og viktig for å få hevet nivået og aktiviteten i Norge. Spørsmålet er hvor smertegrensen for utlegging av dramaproduksjon går. Verken Valgerd, Tanum, Bernander eller jeg ønsker at NRK skal bli den nye «Hotel Cæsar»-kanalen. Kvalitetsdrama som «Sejer» krever erfarne fagfolk og mange års kompetanseoppbygging, og at man har kontinuitet i produksjonen uavhengig av skiftende konjunkturer. En allmennkringkaster som NRK har på dramafronten et litt annet oppdrag enn det de kommersielle kanalene har, sier Rossiné til Dagbladet.

Samproduksjon

Dramaavdelingen i Danmarks Radio (DR) ble lagt ned etter at de satte ut produksjonen til eksterne aktører. Lederen i utvalget, kringkaster Hans-Tore Bjerkaas i NRK, sier til Dagbladet at de vil unngå danske tilstander.

- Hvis vi går for en modell der NRK Drama skal stå for det meste, vil vi gå for en samproduksjonsmodell. Det vil si at vi er med som produsenter, men at eksterne firmaer er hovedprodusent. Det er ikke snakk om å legge ned NRKs dramaproduksjon. Vi skal øke dramabudsjettet med ti prosent til neste år, og har ambisjoner om å øke det med ytterligere ti prosent året etterpå.

Bjerkaas ser også en annen gevinst.

- Dersom vi inngår samarbeidsmodell på dramaområdet, så betyr det at vi også kan dra nytte av midler fra Norsk Filmfond.

- Men veldig mange av de Drama-ansatte rister på hodet av forslaget - skyldes det uvitenhet?

- Årsaken til at de rister på hodet av det, er selvfølgelig at vi ikke har informert om noen av premissene for forslagene fordi vi er i en tenkefase, sier Bjerkaas.

- Ingen er bedre

Dramasjef Rossiné advarer også imot at utvalget går for hardt fram:

- Prinsipielt mener jeg det er avgjørende for en allmennkringkaster som NRK å ha et mangfoldig og godt dramatilbud gjennom en stor andel egenproduksjon av drama. Det er både TV-seerne og NRK best tjent med. Dramaavdelingen i NRK har landets største kompetanse for fiksjon på fjernsyn. Ingen produserer drama bedre og billigere enn oss med samme kvalitet. En drastisk nedbygging av NRK Drama vil på sikt føre til at NRK ikke kan levere de programmene tv-seerne betaler lisens for. I dette tilfellet tror jeg altså ikke på at markedets usynlige hånd fikser saken, sier Rossiné.

Utvalget møtes igjen om ei uke.

- Beslutningen vil bli tatt i løpet av desember, sier kringkaster Hans-Tore Bjerkaas i NRK til Dagbladet.

SJOKKERER ANSATTE: - NRK Drama må ut og samprodusere mer enn vi gjør i dag. Det er både ønskelig og viktig for å få hevet nivået og aktiviteten i Norge. Spørsmålet er hvor smertegrensen for utlegging av dramaproduksjon går, sier dramasjef Hans Rossiné i NRK.