Slakter utvalget for scenekunst

Norsk kulturråds scenekunstutvalg får nå det glatte lag. Utvalget beskyldes for både kameraderi, sneversyn og manglende kompetanse. - Det er graverende at årets tildeling til frigrupper synes å være basert på scenekunstkonsulent Jon Tombres personlige smak og bekjentskapskrets, sier Lars Vik i det nedleggelsestruede Grenland Friteater.

Kritisk

Tilbakeviser

Det har i høst stått strid om Norsk kulturråds tildeling av nærmere 20 millioner kroner til frie profesjonelle danse- og teatergrupper. Kritikken har gått på omleggingen av ordningen fra en drifts- og prosjektstøtteordning til en ren prosjektstøtteordning. Ifølge kritikerne ødelegger dette muligheten for kontinuerlig og langsiktig arbeid i frigruppene.

Maktmonopol

Dessuten har den nye behandlingsprosedyren møtt motbør. Mens et innstillingsutvalg delte ut støtte tidligere, er det nå én mann som siler ut innkomne søknader - scenekunstkonsulent Jon Tombre i Norsk kulturråd. På basis av hans innstilling tilrår det nye faglige utvalget for scenekunst overfor Norsk kulturråd, som fatter endelig vedtak. Fagutvalget består av Ola E. Bø, Halldis Hoaas, Anne Grete Eriksen, Tom Remlov, Kjetil Skøien og Thea Stabell.

- Alle trodde denne nye ordningen skulle bli et skritt videre. Men hvordan kan den det, når den nye scenekunstkonsulenten har behandlet 142 søknader på tre uker? spør Lars Vik, en av grunnleggerne av 21 år gamle Grenland Friteater.

Rystende

Han er ikke bare skuffet over at Kulturrådet har halvert støtten til Friteatret, og at teatret derved må legge ned virksomheten for godt til sommeren. Han er direkte rystet over den useriøse og lemfeldige søknadsbehandlingen som ifølge ham ikke er Norsk kulturråd verdig.

- Sist torsdag kom scenekunstkonsulent Jon Tombre og utvalgsmedlem Ola E. Bø i hui og hast til Porsgrunn for å se en av våre oppsetninger. Det var riktignok hyggelig, poenget er at det var etter at tildelingen var skjedd. Før det har de knapt vært å se. Vår største oppsetning, basert på Arthur Omres «Smuglere», har scenekunstutvalget ikke funnet det bryet verd å se, til tross for gjentatte invitasjoner. Hvordan kan de da vurdere kvaliteten på vårt arbeid? Under bordet er vi blitt fortalt at det er for langt til Porsgrunn, og at vi spiller for lite i Oslo.

Kameraderi?

Fra flere hold er det reist kritikk mot at scenekunstutvalget har doblet støtten til et av dets egne medlemmer, Kjetil Skøien. Lars Vik svarer slik på spørsmål om dette:

- Jeg blir mildt sagt forundret når en av utvalgets egne medlemmer får fordoblet støtten sin. Jeg går ut fra at han gikk på gangen da søknaden ble behandlet. Et vel så alvorlig problem er at utvalget er betenkelig snevert sammensatt.

Lars Vik etterlyser Kulturrådets begrunnelse når det i prinsippet legger ned Norges eldste og mest veletablerte friteater. Han mener ledelsen i Kulturrådet ikke kan ha fulgt med i timen i høst, da stortingspolitikerne sendte sterke distriktssignaler i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettets kulturdel.

- Norsk scenekunst trenger ikke mer av trendy avantgardeoppsetninger som går fire ganger på Black Box på Aker Brygge. Profilen i årets tildeling er en dreining mot prosjektorienterte Oslo-oppsetninger. Er det slik at scenekunstutvalget ønsker at det ikke skal finnes utenominstitusjonelt teater i distriktene, utenfor Oslo og universitetsbyene?

Frigruppene i distriktene kan ikke lage teater som ene og alene tilfredsstiller jålebukker på vestkanten i Oslo. Grenland Friteater lager teater for barn og for folk flest. Vi arrangerer dessuten internasjonale festivaler, upop-dager og driver utstrakt undervisning. Intet av dette har Kulturrådet tatt hensyn til. Når 20 millioner kroner av offentlige midler skal fordeles, venter jeg en anstendig saksbehandling, påpeker Lars Vik.

Grenland Friteater vil nå sende klage på Kulturrådets avgjørelse.