Slaktes av sine egne

I en intern rapport i NRK Drama kommer det fram at arbeidsmiljøet i avdelingen er elendig. NRKs profilerte dramasjef Hans Rossiné og faggruppesjef Hallvard Blekastad får strykkarakter av sine egne ansatte.

Forventningene var store da journalist, kommentator og teateranmelder Hans Rossiné forlot Dagbladet for å bli dramasjef i NRK i fjor vår. Nå er forventningene snudd til misnøye.

Dagbladet har lest NRK Dramas arbeidsmiljøundersøkelse, som nylig ble sendt ut til de 33 ansatte. I den rapporten oppgir de ansatte at samarbeidet og samholdet i avdelingen er langt under det som bør regnes som et minstekrav. Dramasjefen selv, Hans Rossiné, blir så godt som slaktet av sine egne. Det samme blir faggruppesjef Hallvard Blekastad.

På ni spørsmål som indirekte og direkte omhandlet dramasjef Rossinés og Blekastads kvalifikasjoner, kan bare ett regnes som tilfredsstillende. Resten av svarene viste at de ansatte var svært misfornøyde med sin toppledelse.

- Ikke hyggelig

I følgebrevet til rapporten skriver Rossiné at «den er ikke spesielt hyggelig lesning», og lover gjennomgang og diskusjon rundt den nedslående rapporten etter sommerferien.

Dramasjefen ser ut til å få en tøff oppgave. Ledelsens evne til å inspirere og veilede de ansatte er ifølge de ansatte også under enhver kritikk. Av dem som har hatt medarbeidersamtaler, svarer 87,5 prosent nei på spørsmålet om samtalen har resultert i noe viktig for en selv.

De ansatte i NRK Drama kjenner det dårlige og hektiske arbeidsmiljøet på kroppen. 37 prosent av de ansatte svarer «mye» på at de føler seg stadig trett og sliten, samt opplever nedstemthet. Over halvparten av disse svarer at plagene skyldes jobbsituasjonen. Nesten halvparten er redd for å få varige, jobbrelaterte helseplager.

De ansatte påstår overfor Dagbladet at Rossiné er udyktig, lite samarbeidsvillig og at han lider av beslutningsvegring.

De hevder at Rossiné ikke har kunnskaper om tv- eller filmproduksjon, og at han heller ikke har gjort nevneverdige forsøk på å tilegne seg det. Det sies at dramasjefen ikke har tatt en eneste produksjonsbeslutning, med unntak av Eva Isaksens filmatisering av Karin Fossums «Elskede Poona», siden han ble ansatt.

- Fruktbart

Dramasjef Rossiné sier at avdelingen har sterke personligheter, både faglig og kunstnerisk, og at det selvfølgelig vil være uenigheter mellom ledelse og ansatte.

- De er sterke kunstnere. Folk er stolte over yrket sitt, og det skulle bare mangle at vi ikke hadde en del friske meningsutvekslinger underveis. Jeg synes en betegnelse som strykkarakter blir for tabloidavis. Arbeidsmiljøundersøkelsen fra i vinter er en intern undersøkelse som er ment som et internt arbeidsredskap, og som skal danne grunnlaget for videre arbeid i avdelingen. Vi har nå en kjempefin dialog i dramaavdelingen mellom ledelsen og de ansatte, og vi er der vi skal være. Vi har masse ting å gjøre framover, sier Rossiné.

NRK søndagsskole

Dramasjefen sier at han har gjort flere produksjonsbeslutninger, og at han kommer til å treffe beslutninger om en ny langserie og en ny situasjonskomedie etter sommeren.

- Jeg har ikke kunnet ta flere produksjonsbeslutninger enn det jeg har budsjetter for. Husk at en dramaproduksjon produseres over to- tre år, og at det viktigste til nå har vært å lose i havn allerede igangsatte produksjoner, sier Rossiné.

Dramasjefen gir også et spark tilbake til sin tidligere arbeidsgiver.

- NRK Drama er en søndagsskole i forhold til Dagbladet når det gjelder intriger og baksnakking av egen ledelse, sier NRKs dramasjef Hans Rossiné.

Faggruppesjef Hallvard Blekastad vil ikke kommentere saken overfor Dagbladet.

FÅR ELENDIG KRITIKK: NRKs dramasjef Hans Rossiné beskyldes av sine egne for å være lite samarbeidsvillig, konfliktsky og beslutningsvegrende.