Slaktet og hetset

Forfatter Gunvald Opstad (67) har jobbet i nesten ni år med biografien om dikteren Vilhelm Krag, men nå har samarbeidet med Aschehoug låst seg fullstendig. Det blir ingen bok om århundrets sørlending.

I 1993 ga Aschehoug den anerkjente skribenten og Fædrelandsvenn-journalisten Gunvald Opstad i oppdrag å skrive en biografi om sørlandsdikteren Vilhelm Krag. Den første og foreløpig eneste Krag-biografien ble skrevet av Aftenpost-redaktør og stortingspresident Herman Smitt Ingebretsen i 1942, og mye tyder på at det kan gå lenge før det kommer ut en ny.

Mens Sørlandet feirer sin landsdel 100 år etter at Krag fant på landsdelens navn, har forlegger Ivar Havnevik i Aschehoug bare sjikane til overs for dikteren.

«Hul benpipe»

Dagbladet har fått tak i kommentarene fra Havnevik om Krag-biografien. Forleggeren mener Opstad går altfor detaljert til verks, og foreslår å kutte den 800 sider lange boka ned til drøyt en fjerdedel. Havnevik mener mye av det Opstad tar med i Krag-biografien er «halvt latterlige bagateller», og skriver at «VKs innsats i kulturpolitikken og i kulturmiljøene er temmelig diffust framstilt, og jeg mistenker ham for å ha bidratt lite.».

Havnevik mener at den eneste personen i manuset som framstår som en levende skikkelse, er Alexander Kielland, Vilhelm Krags svigerfar. «Selv synes jeg karakteristikken hul benpipe virker altfor treffende.»

Forfatter Opstad har skrevet ti bøker, hvorav seks på oppdrag for Aschehoug. Han mener å ha lagt ned arbeid for rundt en million kroner i Krag-biografien.

- Nedlatende

- Det er overraskende at de først bestiller en biografi, og så sier ni år seinere at mannen ikke er verd noen biografi. Havnevik kommer med nedlatende og usaklig omtale av Krag, og fradømmer ham enhver verdi som forfatter, hovedkonsulent for Aschehoug i 22 år, teatersjef og til og med elsker. Han kan umulig ha lest boka skikkelig, sier Opstad.

Aschehoug-redaktør Ivar Havnevik vil ikke kommentere saken til Dagbladet, fordi han vil overholde taushetsplikten.