Slankegutta på nett

Tretten menn kjemper om å få den fineste kroppen i løpet av ett år. Så langt er konkurransen jevn, men hard. Les svarene fra nettmøtet!

Slankegutta: Fotomontasjen viser slankebrødrene Kyrre (de to bildene til venstre) og Bård (de to bildene til høyre) under innveiingen i april i år.<br>SI DIN MENING: <a href=http://debatt.dagbladet.no/magasinet/discussion.html?board_id=2000318002>Er gruppepress den beste slankemetoden?</a>