Slapp julenisse-humor

Aldersbestemte serier er en viktig presentasjonsmåte for forlagenes barnebøker. Innen slike serier kan kvaliteten variere sterkt. Gyldendal Tiden har sluppet fram debutanten Robert Næss i serien 10:12. Men den humoristisk anlagte boka «Den avskyelige julenissen» er mindre morsom enn den prøver å være.

Hovedproblemet er at boka på 200 sider virker uttværet. Næss virker mer opptatt av å utvikle de mange innfallene enn av å passe delene inn i en morsom og spennende helhet. Hvordan en humoristisk passasje i en bok fungerer, er helt avhengig av spillet mellom del og helhet. Derfor er det nødvendig å kutte i stoff som i seg selv kan virke småfestlig.

Næss' avskyelige julenisse er den ordentlige julenissens ukjente tvillingbror som etter årelang separasjon finner tilbake til Nordpolen. På hans vei inn i nissebransjen skjer det mye tøys og tull.

Men hovedideen, og fantasimylderet rundt den, behandles dessverre på en altfor slapp og ukritisk måte av forfatteren. Dermed blir spensten borte, og boka blir lite engasjerende. Et svært så alminnelig språk tjener ikke til å løfte historien, men bidrar heller til inntrykket av en forfatter som ikke er veldig sterkt involvert i sitt eget prosjekt.