Slår av kunstverk

TROMSØ (Dagbladet): Kunstner Hilde Hauan Johnsen har tatt kritikken til etterretning og foreløpig stanset sitt eget kunstverk på «Mørketidsutstillingen» ved Tromsø kunstforening.

Hauan Johnsen har bedt en advokat vurdere om kunstverket, et videoopptak, bør trekkes fra utstillingen for godt.

På videopptaket blottlegger en tungt narkoman kvinne seg selv og sine mindreårige barn. For åpent kamera framsetter hun påstander om grov kriminalitet, omtaler sin avdøde far nedsettende og serverer private opplysninger om navngitte personer.

Bakgrunnen for at Hauan Johnsen har stoppet sitt eget kunstverk, er et leserbrev fra forfatter og journalist Arne Eriksen i Nordlys.

- Et sted bør grensen gå. Intervjuobjektet forstår ikke rekkevidden av å eksponere seg slik. Kvinnen er kjent i Tromsø, det samme er personene hun omtaler. Ingen er anonymisert. Enhver anstendig redaktør ville avvist å sette noe slikt på trykk. Bør en ikke forvente at det selv i kunsten ble utvist anstendighet og folkeskikk? spør Eriksen.

- Jeg aksepterte Hauan Johnsens bidrag til utstillingen fordi hun er seriøs. Jeg anser henne for å være blant landsdelens ledende kunstnere, sier intendant Per Kvist.

- At jeg har stanset intervjuet mens jeg lar en advokat vurdere videoen, viser hvor alvorlig jeg tar dette. Men jeg står for at kunst trenger friere spillerom enn journalistikk, sier Hauan Johnsen, som har bedt advokat Ingunn Tøllefsen vurdere om videoopptaket bør trekkes.

- Enkelte uttalelser på videoen kan helt klart rammes av straffelovens bestemmelser om ærekrenkelse. Når det gjelder personvern er grensene mer flytende, sier Tøllefsen.

Hauan Johnsen mener den narkomane kvinnen ikke tar skade av at intervjuet vises:

- Jeg ønsker å få fram hvordan hun og andre narkomane har det. I storbyer som New York kan du la være å oppsøke 42. gate - så slipper du å forholde deg til slike som henne. I Tromsø treffer du henne i Storgata. Hun blir så synlig her. Likevel blir hennes stemme sjelden hørt.

STENGT: Journalist og forfatter Arne Eriksen (f.v.), intendant Per Kvist og Hilde Hauan Johnsen.