Slarv eller manglende gangsyn?

26. AUGUST innledet Kaj Skagen og Dagbladet fase 2 i sitt korstog mot Steinerskolen. Nok en gang får vi et eksempel på hvordan forfatteren, elegant og nådeløst gir en enkelthendelse et allmenngyldig preg og opphøyer den til hverdagskost i Steinerskolen. Setningen Skagen misbrukte det meste av sin rikelige spalteplass på, lød: «... vi har vår spesielle stil som ikke nødvendigvis passer for alle barn.» Denne uheldige formuleringen fra én enkelt lærer, (uheldig slik den ute av sin sammenheng er gjengitt), blir etter hvert til Steinerpedagogisk praksis - som glemmer sin fundamentale idé om det individuelle, og som etter hvert gjør det umulig å hindre at hele skolesamfunn gjennomsyres av moralsk korrupsjon osv, osv.Taktikken er velkjent, og jeg spør meg: Hva er Skagens (og Dagbladets) egentlige agenda? Selvfølgelig passer alle barn i Steinerskolen, og like selvfølgelig passer ikke alle foreldre der. For enkelte er «religiøse overtoner» nok til at de snur i døren. Noen vil ha fritak for spesielle fag, og andre er uenige i didaktikk og progresjon. Kort sagt, foreldre som er uenige i det menneskesyn som ligger til grunn for vår pedagogikk, passer ikke ved vår skole, og som regel kommer dette til syne i de informasjonsmøtene alle foreldre er invitert til - uten konflikter av noe slag. Verre er det med de opphøyde, velvillige på gjerdet som kjenner løsningene på alle våre problemer. De er det lett å fornærme.Til slutt i innlegget gjentar Skagen sine etter hvert velkjente og fortsatt like usanne påstander om klikkvesen, maktbrunst, korrupsjon og sekterisme, men denne gang med tydelig adresse til Rudolf Steinerskolen i Bergen - og takk for det. Vi som kjenner noen av de konkrete bakgrunnshistoriene for Skagens anklager, er rystet over hans hemningsløse overdrivelser og usanne påstander, og personlig synes jeg at mine tidligere kolleger er altfor «dannede» i sine svar. En god unnskyldning for dette ligger selvsagt i den ulike kampen de blir tvunget til å føre i Dagbladet. Kaj Skagen får i kraft av sin kjendisstatus og sitt godt forberedte skandalestoff boltre seg fritt, mens Steinerskolens ansvarlige på forhånd blir tildelt et minimum av plass og dermed tvunget inn i en kjedelig telegramstil for å få plass til å imøtegå de verste anklagene. Enkeltpersoner som bare står til ansvar for sin egen anstendighet, blir bedt om ikke å konkurrere om spalteplassen. Jeg akter ikke å være lydig.

JEG HAR ALDRI opplevd én lærer erklære seg feilfri. De kjenner sine problemer og griper fatt i dem så langt evner og ressurser rekker - og litt til. Det er et kontinuerlig og evigvarende arbeid i alle skoler. Skagens gjentatte påstander, blant annet om korrupsjon, økonomisk som moralsk, og manglende vilje til opprydding har intet med vår virkelighet å gjøre. Vi sloss kontinuerlig for bedre kvalitet. Når det gjelder den økonomiske korrupsjonen håper jeg derfor han vil være så tydelig at skolen blir i stand til å rydde opp. Eller farer han bare med slarv? Medarbeiderne har i alle år valgt å ta imot mindre enn de har krav på - for å kunne beholde en trivelig arbeidsplass. Skolen har også ansatt lærere uten steinerpedagogisk bakgrunn fremfor å legge ned en klasse, eller stryke et fag fra planen. Disse og mange andre valg er gjort i full bevissthet både om situasjonen og mange mulige konsekvenser. Skagens utskjellinger er i disse sammenheng helt unødvendige. De er med på å tappe skolen for ressurser som kunne vært bedre anvendt, og dessuten: en kritikk som utøves på vegne av den steinerpedagogiske, universelle idé bør kanskje være noe mer edruelig?