Slåss for å lage film

11 av Norges fremste filmregissører slåss om å få lage en ny film. Bare én - Bent Hamer - har allerede fått støtte. Resten slåss om slantene i en nesten tom filmkasse.

Men nå vil de ikke slåss: Snart skal regissørene opprette sitt eget fagforbund, og de er samlet i sitt syn på kuttene i den norske filmstøtten til neste år.

- Vi vil kreve å få snakke med kulturministeren og kulturkomiteen på Stortinget, sier Lars Berg. Et budsjettforlik mellom regjeringen og Arbeiderpartiet fører til at filmstøtten reduseres med 20 millioner kroner.

Berg er en av drivkreftene bak opprettelsen av det nye regissørforbundet og forteller om begrunnelsen for det sammen med kollegene Nina Grünfeld, Thomas Robsahm, Marius Holst, Vibeke Idsøe og Emil Stang Lund.

Mangler filmpolitikk

- Hvorfor vil dere møte politikerne?

Grünfeld: - For å hjelpe dem med å lage seg en filmpolitikk.

Robsahm: - For når vi ser hvor langsiktig man satser i Sverige og Danmark, får vi jo lyst til å spørre: Vil de vi skal lage film i Norge?

Berg: - Ved å kutte i filmstøtten får de i alle fall ikke gjennomført sine ønsker om høyere besøkstall på norske filmer.

Arbeidsuhell

- Tror dere ikke politikerene vet hva de gjør?

Berg: - Det som nå har skjedd, har åpenbart skjedd over hodene på flere av dem og det kan ikke være annet enn en misforståelse, et arbeidsuhell. Men det skyldes at de mangler et filmsyn.

Stang Lund: - Det vi krever er kontinuitet og en viss mengde filmer hvert år. I år lages det sju, neste år kanskje fem - og det holder ikke.

Holst: - For det er faktisk slik at vi må få lov til å lage noen dårlige filmer for å bli bedre. I alle bransjer gjelder at man må tørre å investere bredt for å få til en vekst. Statsministeren reiser riktignok til filmfestivalen i Haugesund, men regjeringen viser ingen genuin vilje til å ville satse på film.

Verdenklasse

Idsøe: - Kanskje vi heller skulle snakke om fotball? For det forstår jo denne regjeringen.

Berg: - Ja, og det er jo ingen som krever av Rosenborg at de bare skal spille gode kamper. At de i stedet for fire tap og seks seirer, bare skulle ha spilt de seks gode kampene.

- Vi snakker vel mer om Bodø/Glimt-nivå når det gjelder filmbransjen?

Holst: - Nei, poenget er at norske filmer har spilt i Champions League.

Stang-Lund: - Og flere av oss kan lage film i verdensklasse, hvis vi bare får lov til å lage film.

Robsahm: - Forskjellen på fotball og film er at myndighetene har bestemt seg for at idrett skal profilere Norge. Derfor har vi flere hoppbakker enn skihoppere her i landet. Hvorfor kan de ikke også bestemme seg for å profilere landet gjennom film?

Arbeidsløshet

- Nå får jo filmbransjen en del penger, da?

Holst: - Ja, staten har nettopp brukt femti millioner til nytt anlegg hos Norsk Film. Men de gir ikke penger til å lage film der. De har bygd Norges dyreste spøkelsesby.

Grünfeld: - Og de som snart kommer fra filmskolen på Lillehammer, kommer fulle av studiegjeld til en ikke-eksisterende bransje, der hundre filmarbeidere allerede går uten jobb. Det er samfunnsøkonomisk dumt og moralsk desillusjonerende.

For øvrig: Bent Hamers kommende film «Faktotum» er en samproduksjon med USA og bare delvis finansiert av norske midler.