Slåss for kitschen

Odd Nerdrum slår et slag for kitschen i en ny bok. Der begrunner han hvorfor Edvard Munch og Harald Sohlberg fortjener betegnelsen kitschmalere.

- Jeg kan alle mine kritikeres fordommer. De liker ikke rammene, fargene er for mørke og det er ikke originalt nok. Kler man av dem, så kan alt de sier tilbakeføres til Kant og Hegel, sier Odd Nerdrum.

Han har benket seg sammen med sin elev Jan-Ove Tuv foran Harald Sohlbergs «Vinternatt i Rondane» i Nasjonalgalleriet. Bildet ble kåret til Norges nasjonalbilde av Nitimens lyttere og Dagbladets lesere. Nerdrum finner ikke det så unaturlig.

- Det er mye sensualitet i bildet. Boller og bryster. Et norsk «Rembrandt-bilde». Bruken av lyset bak alle strøkene. En blå Rembrandt. Men bildet hadde fortjent en hel vegg aleine, på en bakgrunn av kongeblå silketapet. Da ville det rødlige kommet mer fram, og det blå ville blitt dempet, sier Nerdrum. Han har litt problemer med blått.

Pamflett

Nerdrum er bokaktuell med «Hva er kitsch?», en rikt illustrert pamflett der hans elev Jan-Ove Tuv, Sindre Mekjan, Jan-Erik Ebbestad Hansen og Dag Solhjell også bidrar i rikt monn. Han betrakter «Vinternatt» inngående.

- Dette er kitsch! Enda det er malt i perioden 1904- 14, altså på en tid da modernismen hadde fått innpass i Norge, gjennom Matisse, sier Nerdrum.

- Sohlberg lagde skisse på skisse til verket. Og noe av det kunstnere bruker som definisjon på et kunstverk, er jo at det skal være umiddelbart, lages der og da, sier Tuv.

- I kitschen kan vi gjenta oss selv, men ikke i kunsten. Sohlberg gjentar seg selv i dette bildet, fastslår Nerdrum fornøyd.

- Det er en dødssynd for en kunstner å ikke være original. Da er man ikke kunstner... humrer Tuv.

Det ble et lite lurveleven i enkelte miljøer i Norge, særlig i kretsen rundt Henrik Sørensen, da Nasjonalgalleriet ervervet «Vinternatt».

- Sørensen og hans folk var veldig oppbrakt. De mente det var feil vei å gå. Men så ble bildet, enda så mørkt det er, kåret av folket til vårt nasjonalbilde. Det er litt skadefryd i Nerdrums smil.

- Edvard Munchs «Syk pike» får hjertet mitt til å slå litt ekstra, fortsetter Nerdrum.

- Det har både snørr og tårer. Det slår ikke like hardt av Munchs seinere bilder, vedgår Odd Nerdrum. Han mener Munch på sitt beste er kitsch. Ellers er han bare kunstner.

Misjonærer og hedninger

Nerdrum ser pamfletten sin som en informasjonsbok til folk flest.

- En veiledning til folk som i sin forvirring ser moderne kunst og sier «men dette er da ikke kunst!». For der tar de feil. Det er nettopp det som er kunst. Det folk egentlig leter etter, er det man i kunstens verden kaller kitsch. Så publikum står i hedningenes rolle, mens kunstnere og kuratorer opptrer som misjonærer... De skal liksom redde folk, slik at de «forstår kunsten».

Slik håper de at publikum skal gå inn i «den rette tro», og ikke leve i mørket. Men det er kitsch folk liker. Kitsch tjener livet og henvender seg til det enkelte menneske. Kunst, derimot, er til for kunsten selv, og henvender seg til det offentlige rom.

- Kitsch er det som dine drømmer, lengsler og ditt kjærlighetsliv er lagd av, sier Nerdrum.

Og for å ta brodden av eventuelle kritikere:

- En kitschmaler tar aldri feil. Han er feil!

RABALDER: - Det er merkelig at bildet ble malt. Modernismen hadde gjort sitt inntog i Norge da Harald Sohlberg malte «Vinternatt i Rondane». Kunstnere anført av Henrik Sørensen lagde lurveleven da det havnet i Nasjonalgalleriet, sier Odd Nerdrum (t.v.) og Jan-Ove Tuv.