Slåss for stipend

Fravær av kunstfagstipendet gir kunststudenter en økt gjeldsbyrde på 250000 kroner. Men verken kulturminister Ellen Horn eller utdanningsminister Trond Giske lover noen bedring.

- Nå må politikerne komme på banen, krever kunstnerne Gunhild Vatn, Jørgen Moe og Ingunn Julie Arntzen. Vatn og Moe er avgangsstudenter ved Statens håndverks- og kunstindustriskole, mens Arntzen ble ferdig med sin utdannelse for to år siden.

- Vi er heldige som delvis har kunnet nyte godt av kunstfagstipendet. Det betyr at vi ikke er helt neddynget i studiegjeld, sier de.

Ser på saken

Helt siden kunstfagstipendet ble halvert for fire år siden, har mange krefter vært i sving for å få det tilbake. Arbeidsgruppa for gjenreising av kunstfagstipendet har fått politikere til å erkjenne at det var et feilgrep å redusere stipendet.

Utdanningsminister Trond Giske lover å se på saken over sommeren:

- Reduksjonen av kunstfagstipendet fikk uheldige konsekvenser for mange. Men det er for tidlig å si om vi gjenreiser kunstfagstipendet eller finner på andre og bedre løsninger. Å bedre etableringsstipendene kan også være en mulighet, sier han.

Ellen Horn kjempet for kunstfagstipendet som teatersjef, men hva nå som hun er kulturminister?

På luselønn

- Jeg er opptatt av å legge forholdene til rette for kunstenere, men det er for tidlig å si hvilke tiltak som kan komme, sier hun.

De nyutdannede kunstnerne har 2000- 3000 kroner i månedlige studieutgifter, mens inntektene er minimale. De jobber ved siden av kunstnerutøvelsen. Dette går utover konsentrasjonen.

- Jeg har hele tida jobbet deltid på en psykiatrisk institusjon for å klare meg, sier Moe, som er økonomisk avhengig av samboeren.

- Kunststudenter er ikke akkurat BI-studenter som går rett ut i jobb med begynnerlønn på en halv million kroner, sier kunstnerne.

INAS-rapporten fra 1994, som er en levekårsundersøkelse, viser at mange kunstnere har en samlet inntekt på under 100000 tusen kroner.

anders.gronneberg@dagbladet.no

ET VARSKU: - Reduksjon av kunstfagstipend betyr en vesentlig forverring for kunstnere, sier fra høyre Gunhild Vatn, Ingunn Julie Arntzen og Jørgen Moe.