Slåssing på scenen

Siden 1999 har Den Nationale Scene satt brutalt og voldelig samtidsteater på plakaten. Seinere i høst kommer dramatiseringen av «Fight Club» - for første gang som teater.

BERGEN/OSLO (Dagbladet): Bergenserne har hørt desperate skrik, sår gråt og dumpe slag fra Den Nationale Scene. Til høsten skal slag og spark organiseres i egne slåsseklubber. Den 15. november vises «Fight Club» for første gang som teater.

Slåssing som idé

- Jeg synes slåssklubbene er en veldig interessant idé. Aggresjonen er en

<> Linker <>


voldsom drift i mennesket som ikke gis plass i vårt siviliserte samfunn. Alle i min generasjon er vokst opp med en god dose vold. Samtidig som volden er et negativt fenomen som vi forsøker å unngå, fråtser vi i vold på film, TV og aviser. Jeg mener ikke at alle skal begynne å slåss, men historien får oss til å tenke over hvilken plass volden har i våre liv, forklarer «Fight Club»-regissør Morten Traavik.

- Bidrar stykket til å trivialisere voldsbruk?

- For meg som regissør er det uinteressant å lage en pekefingerforestilling om at vold er farlig. Jeg mener ikke at ideen om slåssklubber er gjennomførbar eller realistisk, men jeg mener det er en interessant tanke at visse typer menn frivillig under kontrollerte former banker opp hverandre i stedet for kona, barna eller en tilfeldig person i pølsekøen, sier Traavik.

Teatersjef på Den Nationale Scene Morten Borgersen mener «Fight Club» passer inn i profilen teateret har kjørt fra «A Clockwork Orange» (1999) til «Renset», som fortsetter denne høsten - en serie brutale, rå teaterstykker plassert i samtid eller framtid. På samme måte som «A Clockwork Orange» og «Festen» er også «Fight Club» best kjent som omstridt, men kritikerrost film.

- Er råheten en bevisst profilering fra teaterledelsen?

- Fokuset på samtidsteater er bevisst fra min side. Jeg vil nok si at denne kraften, robustheten og voldsomheten som finnes i disse stykkene skiller oss fra de andre store teatrene akkurat nå, sier teatersjef Borgersen.

- Hvorfor har dere valgt disse stykkene?

- De sier noe om hvor irrasjonelt det er å være menneske. Volden er et uttrykk for at vi kommer til kort, for desperasjon og fremmedgjøring. Vi mestrer ikke våre egne liv og tyr til snarveier, raske løsninger og tester ut grenser. Volden i disse stykkene er ikke blind vold, men vold som et virkemiddel for å få kontroll over noe og noen, sier Borgersen. Han forteller at noen av stykkene har vekket sterke reaksjoner fra publikum og at enkelte har forlatt salen underveis, men at repertoaret også har trukket et nytt og yngre publikum til teateret.

Remiks

Verdens første dramatisering av «Fight Club» skal bli en remiks av elementer fra Chuck Palahniuks roman «Fight Club» fra 1996.

- Både filmen og teateroppsetningen bygger på samme bok, men vi har et friere forhold til historien og får plass til mer enn de gjorde i filmen. Jeg forsøker å bringe handlingen tettere opp mot norsk virkelighet.

- Hvordan skal dere praktisk løse voldsscenene på teaterscenen?

- Som regel blir vold framstilt gjennom halvdistanseløsninger på scenen. Skuespillerne klapper i hendene for å illudere slag og sparker en halvmeter fra offeret, som likevel krøker seg i smerte. I filmen derimot er volden estetisert og vakker. Jeg ønsker å unngå begge delene og lage et ærligere uttrykk av vold - for virkelig vold er klønete, stygg og kaotisk, sier han.

Samarbeidsprosjekt

«Fight Club» er en coproduksjon mellom den frie teatergruppa KrementX og Den Nationale Scene.

- Vi samarbeider med KrementX fordi det har oppstått en god idé - en riktig konstellasjon og kjemi - ikke fordi det er kulturpolitisk korrekt. Jeg er litt sliten av den gamle kritikken om at institusjonsteatrene ikke inkluderer de frie kunstnerne og gruppene.

Kritikken var berettiget for 15 år siden, i dag skjer dette stadig når forutsetningene stemmer, mener teatersjef Morten Borgersen.

PÅ NEVENE LØS: Bergenserne har hørt desperate skrik, sår gråt og dumpe slag fra Den Nationale Scene.
FIGHT CLUB: 15. november kommer slåsseklubbene til Bergen. Her fra den filmen med samme navn - hvor Tyler Durden (Brad Pitt) er mannen bak en illegal underjordisk slåssklubb.