«Sleipe triks» og forskning

FORSKNINGSFOND: Mange synes det er forfriskende med en ny finansminister som er litt annerledes i formen. Noe av det som er nytt, er språket. Det er ikke like omtrentlig som det var i opposisjon, men fortsatt er det mye som er «sleipt» og «sløvt». Noe av det sleipeste er visstnok Bondevik-regjeringens forslag til forskningsbudsjett. Det var så sleipt at Djupedal og Halvorsen - nærmest som straff, må vi tro - har kuttet det kraftig. De har kuttet litt i de direkte bevilgningene, og de har kuttet voldsomt i Forsknings- og nyskapingsfondet - fra 75 til 50 mrd kroner. SV foreslo riktig nok selv 70 mrd kroner da partiet var i opposisjon, men det er lenge siden nå.

ALLE SOM HAR vært i nærheten av regjeringskvartalet, vet at Finansdepartementet ikke er begeistret for slike fond. Årsaken er opplagt: Siden avkastningen av fondet går til forskning, så bindes det også opp fremtidige midler til forskning. Jo større fond, jo mer midler bindes opp. Men sett fra politikernes side - og især forskningsministeren - er det nettopp hensikten: Fordi vi vet at forskning ellers lett kan bli en budsjett-taper, er det viktig å lage mekanismer som skaper trygghet og forutsigbarhet for at bevilgningene kommer. Fondet er nærmest som handlingsregelen: En mekanisme politikerne har etablert for å beskytte seg mot seg selv.

BONDEVIK-REGJERINGENS budsjettforslag følger opp den meget ambisiøse forskningsmeldingen som ble lagt frem i vår og Stortingets ønske om en mer forpliktende opptrappingsplan. SV var blant de partier som var mest opptatt av å få en slik opptrappingsplan. Kristin Halvorsen kaller likevel budsjettforslaget et «sleipt triks», mens Djupedal sier at vi har fremmet forslaget «for å gjøre det vanskelig» for den nye regjeringen. Men hva er det som er vanskelig, Djupedal?Logisk sett er det bare én eneste grunn til å kalle det vanskelig og til å kutte i fondet, slik den nye regjeringen har gjort. Det er «vanskelig» at det er øremerket så mye penger til forskning i 2007; Regjeringen ønsker å ha handlefrihet til å satse mindre på forskning enn Bondevik-regjeringen la opp til. Det har den nå lyktes med. Avsetningen til forskning i 2007 er foreløpig redusert med ca. 800 mill. kroner.