LANDINFO: Statlig organ med oppgave å samle og gjøre tilgjengelig informasjon om menneskerettighetssituasjonen i land som UDI, UNE og Justis- og beredskapsdepartementet til enhver tid har behov for kunnskap om, som for eksempel Afghanistan. Foto: Wakil Koshar / AFP photo / NTB scanpix
LANDINFO: Statlig organ med oppgave å samle og gjøre tilgjengelig informasjon om menneskerettighetssituasjonen i land som UDI, UNE og Justis- og beredskapsdepartementet til enhver tid har behov for kunnskap om, som for eksempel Afghanistan. Foto: Wakil Koshar / AFP photo / NTB scanpixVis mer

Landinfo:

Slik arbeider Landinfo

Vårt analysearbeid foregår etter faglige standarder som i hovedsak er felles for landkunnskapsenheter i Europa, og basert på samfunnsvitenskapelig metodikk.

Meninger

Landinfo er glad for at Camilla Hagelien og Jussbuss er opptatt av vårt samfunnsoppdrag. Dessverre er Hageliens debattinnlegg i Dagbladet av 7. juni basert på uklare og til dels uriktige oppfatninger av Landinfos arbeid.

Vi vil gjerne formidle noen oppklarende kommentarer.

Landinformasjon kan være uttalelser fra enkeltkilder eller opplysninger fra skriftlig materiale og statistikk. En viktig oppgave for Landinfo er å analysere informasjonen, samt vurdere dens kilder.

Vi videreformidler altså ikke bare et utvalg ufiltrerte informasjonsbiter, men gir en mer helhetlig, kontekstualisert beskrivelse av relevant problematikk.

Landinfo arbeider bevisst og metodisk med kilde- og informasjonsanalyse, og har utarbeidet egne retningslinjer for dette.

Analysearbeidet foregår etter faglige standarder som i hovedsak er felles for landkunnskapsenheter i Europa, og basert på samfunnsvitenskapelig metodikk.

For en del av våre kilder kan det få alvorlige konsekvenser dersom deres identitet, arbeid eller kontaktnettverk blir avdekket. Dette er en viktig grunn til at vi anonymiserer noen kilder.

Vi er enige i at bruk av anonyme kilder er utfordrende. Derfor forsøker vi å redegjøre for hvorfor vi anonymiserer innledningsvis i rapportene.

Landkunnskap er et metodeforankret og spesialisert fagfelt som formidler viktig kunnskap. Vi er ydmyke og bevisste på det store ansvaret vi har, og vi vet at vårt arbeid kan ha store konsekvenser for mange enkeltmennesker.

Nettopp derfor arbeider vi fortløpende med å styrke vårt faglige arbeid og landrådgivernes rolleutøvelse.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen! Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukas viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag.