Slik blir Frp-Norge

Frp har mange endringsplaner om de havner i førersetet.

I boka «Frp-landet» ser 17 ulike samfunnsdebattanter på hva det vil bety om statsministeren vår heter Siv Jensen og partiet får en dominerende stilling i regjeringen etter valget neste høst.

Frp’s partiprogram (Prinsipp- og handlingsprogrammet 2005-2009), utkast til nytt program og andre partidokumenter er brukt. Bidragsyterne tar for seg Frp’s politikk på hvert sitt felt.

Dagbladet har gått gjennom boka, og trukket ut hovedpunkter i Frp’s program. Sjekk listene for hvert område.

– Motsetninger

Mange av bidragsyterne påpeker økonomisk urealisme.

– FrP vil øke alle poster på statsbudsjettet bortsett fra til bønder, bistand, utlendinger og til dels oljefondet, skriver Odd Einar Dørum i kapittelet om justispolitikk.

Flere finner mange motsetninger:

Frp vil ha strengere straffer, men mildere straff for promille- og råkjøring.

Frp vil fjerne åpningstidsbestemmelser, konsesjonsordninger, import- og eksportreguleringer, etableringsbegrensninger og importvern og subsidier i landbruket. Men også en stat som er mer aktiv i å reise kapital til næringslivet.

– Brudd med verdier

Professor Thomas Hylland Eriksen ved Universitetet i Oslo mener Frp deler de innebygde selvmotsigelsene med andre europeiske høyrepopulistiske partier.

– På den ene siden er de liberalistiske, på den andre høyreautoritære. Som liberalister burde de være for fri innvandring. De vil ha mer politi i gatene, strengere straffer, et militarisert politi og omstridte politimetoder som i USA brukes i terrorkampen. Samtidig vil de ha mer fritt skolevalg og annen individuell frihet. Det henger ikke sammen, sier Hylland Eriksen.

Professor i medisin Stein A. Evensen mener helseprogrammet har lite gjennomtenkte løsninger.

– Bruk av stykkpris på alle nivå av helsetjenesten setter økte krav til kostnadskontroll i form av riktig prising og tydelig prioritering. FrP understreker tvert imot at målet bør være at alle pasientkategorier skal få sine behov oppfylt, skriver han.