Slik blir NRKs nye sjef

En driftig kvinne med betydelig samfunnsinnsikt, politisk nettverk og teft, kulturell tyngde og solid kompetanse i økonomi, ledelse og administrasjon - det er kravene til Einar Førdes etterfølger som ny NRK-sjef.

Sentrale aktører i media, kulturliv, næringsliv og NRK mener den nye NRK-sjefen bør ha en rekke klare kvalifikasjoner. Det første kravet til Førdes etterfølger bør være at det er en kvinne.

- Det er på tide at NRK nå får sin første kvinnelige kringkastingssjef. NRK-ledelsen i dag er dessuten topptung av middelaldrende menn, sier en kjent NRK-medarbeider.

Kulturell tyngde

NRKs styreleder, Kåre Willoch, sier to forutsetninger er ufravikelige.

- Kringkastingssjefen er sjefredaktør og må følgelig ha bred samfunnsinnsikt og kulturell tyngde. Samtidig innebærer stillingen at vedkommende blir administrerende direktør. Han eller hun må således ha god innsikt i organisasjon og økonomistyring, påpeker Willoch.

Han mener IT-kompetanse ikke er så viktig så lenge den nye NRK-sjefen sørger for å ha medarbeidere med bred IT-kompetanse rundt seg.

«Administrativt råskinn»

I NRK understrekes det fra flere hold at det NRK nå først og fremst trenger er en sterk bedriftsleder som ikke skyver NRKs viktigste problemer foran seg, slik Førde gjør. NRK står overfor store utfordringer framover, blant annet i digitaliseringen av radio og fjernsyn, i opprettelsen av kanalsenteret, der avdelinger i NRK internt kjøper og selger varer og tjenester av hverandre, og ikke minst ved at NRK i dag produserer for mer enn det bedriften har penger til.

- Mitt tips er at Førde går av til sommeren etter å ha solt seg i glansen av de store NRK-jubileene neste år. Han bør etterfølges av et administrativt råskinn som både kan tenke strategisk og som kan norsk samfunn og politikk, sier en høyt plassert NRK-ansatt.

Styreleder Kåre Willoch har verken lyst til å kommentere navn eller tidsaspekt.

- Stillingen vil bli lyst ut i god tid før Førde går av.

Styret vil ansette på selvstendig grunnlag, men vil selvsagt lytte til den offentlige debatten om spørsmålet, sier Willoch.