Slik blir operaen

I 2008 skal Snøhettas vinneropera ruve som et nytt landemerke i Bjørvika i Oslo. - En klar vinner, sa juryformann Leif Terje Løddesøl om Snøhettas operautkast, «04321».

Hva synes du om det nye operabygget?

Bygningen er formet med vestvendte publikumsarelaer. Atkomst til operahuset skjer på en bru over kanalen, over operahusets forplass og inn gjennom en revne i takflatene. Foajeen og publikumsarealene rundt scenen åpner seg mot fjorden med en innramming av utsikten til sjøen. Taket åpnes mot byen med et stort glassparti.

Plattform

- Vi hørte masse på opera da vi tegnet utkastet - og vi tenkte først og fremst på funksjonen for utøvere og publikum, foreteller Craig Dykers, en av hovedarkitektene i Snøhettas «operateam» med til sammen åtte medarbeidere.

- Ideen var å tegne huset som en plattform som stuper slakt ut i fjorden. Vi ville knytte operaen opp mot kystlinjen, understreker han.

Det saklige navnet «04321» på huset er bevisst valgt.

- Vi ville ikke ha noe poetisk navn på operaen! Det finnes ingen mytisk fortelling rundt bygningen, sier Craig Dykers.

Landemerke

- Bygningen består av to skrånende flater som krysser hverandre i en lang, spennende bevegelse. Der de skrå flatene møtes, er scenetårnet plassert. Her oppstår et bymessig landemerke, heter det i uttalelsen fra den enstemmige juryen.

- Den arkitektoniske komposisjonen er på samme tid ydmyk, tilpasset byens skala, markant og unik i bylandskapet. Foajeen skaper den nødvendige magi omkring operahusets indre miljø og stemning, mener juryen.

I juryuttalelsen heter det at «04321» er et poetisk og konkret svar på en krevende oppgave. Det forholder seg enkelt og klart både til et komplekst romprogram og til en komplisert bysammenheng. Utkastet skaper et vellykket byrom, samtidig som det legger en optimal ramme for det framtidige operahuset.

MODELL: Slik ser modellen av Snøhættas vinner ut fra lufta.